Sodobni pristopi k analizi potreb v kontekstu jezika stroke

Avtorji

  • Slavica Čepon Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.14.1-2.86-94

Ključne besede:

poučevanje poslovne angleščine, analiza potreb, izguba splošne angleščine

Povzetek

Pričujoči članek povzema ugotovitve iz večje raziskave, za potrebe katere smo opravili več vrst analiz potreb in pridobili podatke o jezikovnih potrebah študentov ekonomije. Analize potreb so bile opravljene zaradi ugotavljanja pomena poučevanja/učenja poslovne angleščine za prihodnje strokovne in profesionalne namene bodočih ekonomistov, njihovega trenutnega znanja splošne in poslovne angleščine ter subjektivnih potreb, želja in pričakovanj glede poučevanja/ učenja poslovne angleščine. Obenem smo tudi dobili vpogled v njihove učne potrebe, strategije in učne stile. Prispevek tudi opozarja na začetke procesov pozabljanja splošne angleščine pri študentih ekonomije in poudarja škodljivost eno-/večletnega obdobja neuporabljanja angleščine v 1. letniku, ko na fakulteti ni organiziranih predavanj iz tujega jezika. To obdobje opišemo kot eno poglavitnih ovir na poti učenja poslovne angleščine v 2. in 3. letniku na fakulteti, saj je le neokrnjeno znanje splošne angleščine temelj, na katerem se gradi znanje poslovne angleščine. Članek končamo s priporočilom o vpeljavi tujejezikovnih predavanj že v 1. letnik, saj bi s tem omogočili prepotrebno stalnost v učenju tujega jezika.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2008

Številka

Rubrika

Za boljšo prakso

Kako citirati

Sodobni pristopi k analizi potreb v kontekstu jezika stroke. (2008). Andragoška Spoznanja, 14(1-2), 86-94. https://doi.org/10.4312/as.14.1-2.86-94

Podobni članki

1-10 od 177

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.