Bralno razumevanje strokovnih besedil v tujem jeziku

vloga strokovnega predznanja

Avtorji

  • Alenka Umek Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.26.2.105-124

Ključne besede:

bralno razumevanje, tuji jezik, predznanje, metoda glasnega razmišljanja, strokovna besedila, disciplinarna/strokovna pismenost

Povzetek

Študija obravnava vzorce, ki jih študenti ekonomskih in poslovnih ved uporabljajo v procesu bralnega razumevanja strokovnih besedil v tujem jeziku, zlasti v povezavi z rabo strokovnega predznanja. Uporabili smo metodo glasnega razmišljanja ob branju. Bralne protokole smo kodirali in določili 17 kodirnih kategorij. Rezultate smo primerjali med dvema skupinama bralcev z različnim predznanjem, ki smo ju določili s testom strokovnega predznanja. Podatke smo povezali z rezultati testa bralnega razumevanja in poiskali ključne vzorce. Bralci z boljšim strokovnim predznanjem so pogosteje uporabili pravilno parafraziranje, sklepanje, pojasnjevanje in vrednotenje. Na drugi strani pa so bralci s šibkejšim strokovnim predznanjem pogosteje uporabili lokalni pristop k branju, s tem da so se bolj osredinili na posamezne besede. Pri tem so med rabo slovenskega jezika vključevali angleške izraze ter nepravilne ali približne parafraze. Pogosteje so tudi opozorili, da prebranega ne razumejo. Na podlagi izsledkov sklenemo študijo z nekaj napotki za poučevanje bralnega razumevanja v tujem jeziku in razvijanje disciplinarne pismenosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Ash, G. E., & Bauman, J. F. (2017). Vocabulary and Reading Comprehension: The Nexus of Meaning. In S. E. Israel (Ed.), Handbook of Research on Reading Comprehension (pp. 377–405). New York: The Guilford Press.

Bengeleil, N. F., & Paribakht, T. S. (2004). L2 Reading Proficiency and Lexical Inferencing by University EFL Learners. The Canadian Modern Language Review, 61(2), 225–249.

Bernhardt, E. (1991). Reading Development in a Second Language. Norwood: Ablex Publishing Corporation.

Bowles, M. A. (2010). The Think-Aloud Controversy in Second Language Research. New York: Routledge.

Brantmeier, C. (2003). Beyond Linguistic Knowledge: Individual Differences in Second Language Reading. Foreign Language Annals, 36(1), 33–43.

Brǻten, I., & Strǿmsǿ, H. (2003). A longitudinal think-aloud study of spontaneous strategic processing during the reading of multiple expository texts. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, 16, 195–218.

Brkan, M. (1997). Branje strokovnih besedil v tujem jeziku. Andragoška spoznanja, 3(3–4), 23–25.

Cavalcanti, M. C. (1987). Investigating FL Reading Performance Through Pause Protocols. In C. Faerch & G. Kasper (Eds.), Introspection in Second Language Research (pp. 230–250). Clevedon: Multilingual Matters.

Chang, C. (2006). Effects of Topic Familiarity and Linguistic Difficulty on the Reading Strategies and Mental Representations of Nonnative Readers of Chinese. Journal of Language and Learning, 4(2), 172–198.

Clapham, C. (1996). The Development of IELTS: A Study of the Effect of Background Knowledge on Reading Comprehension. Cambridge: Cambridge University Press.

Coady, J. (1979). A Psycholinguistic Model of the ESL Reader. In R. Mackay, B. Barkman, & R. R. Jordan (Eds.), Reading in a Second Language (pp. 5–12). Rowley: Newbury House.

Comer, J. W. (2012). Lexical inferencing in reading L2 Russian. Reading in a Foreign Language, 24(2), 209–230.

Council of Europe. (2001). Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment. Cambridge: Cambridge University Press.

Cromley, J. G., & Wills, T. W. (2016). Flexible strategy use by students who learn much versus little from text: transitions within think-aloud protocols. Journal of Research in Reading, 39(1), 50–71.

Eidswick, J. (2010). Interest and Prior Knowledge in Second Language Reading Comprehension. JALT Journal, 32(2), 149–168.

Erçetin, G. (2010). Effects of topic interest and prior knowledge on text recall and annotation use in reading a hypermedia text in the L2. ReCALL, 22(2), 228–246.

Ericsson, K. A., & Simon, H. A. (1993). Protocol analysis: Verbal reports as data. Cambridge: MIT Press.

Goodman, K. (1967). Reading: A psycholinguistic guessing game. Journal of the Reading Specialist, 6, 126–35.

Gough, P. B. (1972). One Second of Reading. Visible Language, 6(4), 291–320.

Grabe, W. (2009). Reading in a Second Language. Moving from Theory to Practice. Cambridge: Cambridge University Press.

Grabe, W., & Stoller, F. L. (2013). Teaching and Researching Reading. New York: Routledge.

Haarstrup, K. (1991). Lexical inferencing procedures or talking about words: Receptive procedures in foreign language learning with special reference to English. Tübingen: Gunter Narr.

Hill, Y. Z., & Liu, O. L. (2012). Is There Any Interaction Between Background Knowledge and Language Proficiency That Affects TOEFL iBT® Reading Performance? (TOEFL iBT® Research Report No. TOEFL iBT-18). Princeton, NJ: Educational Testing Services.

Horiba, Y., & Fukaya, K. (2015). Reading and learning from L2 text: Effects of reading goal, topic familiarity, and language proficiency. Reading in a Foreign Language, 27(1), 22–46.

Hu, H. M. and Nassaji, H. (2014). Lexical inferencing strategies: The case of successful versus less successful inferencers. System, 45, 27–38.

Israel, S. E. (2015). Verbal Protocols in Literacy Research. New York: Routledge.

Just, M., & Carpenter, P. (1987). The psychology of reading and language comprehension. Boston: Allyn and Bacon.

Kelly, E. M. (2014). The Relationship Between Readers’ Prior Knowledge and Comprehension of Expository Texts (Master’s Thesis). State University of New York at Fredonia, New York.

Kintsch, W. (1998). Comprehension. A Paradigm for Cognition. Cambridge: Cambridge University Press.

Koda, K. (2005). Insights into Second Language Reading. A Cross-Linguistic Approach. Cambridge: Cambridge University Press.

Krekeler, C. (2006). Language for special academic purposes (LSAP) testing: the effect of background knowledge revisited. Language Testing, 23(1), 99–130.

Lahuerta Martinez, A. C. (2013). The use of various assessment tasks in the analysis of the effect of prior knowledge and interest on L2 reading comprehension. RESLA, 26, 289–306.

Lee, S. K. (2007). Effects of Textual Enhancement and Topic Familiarity on Korean EFL Students’ Reading Comprehension and Learning of Passive Form. Language Learning, 57(1), 87–118.

Leeser, M. J. (2007). Learner-Based Factors in L2 Reading Comprehension and Processing Grammatical Form: Topic Familiarity and Working Memory. Language Learning, 57(2), 229–270.

Leow, R. P., & Morgan-Short, K. (2004). To Think Aloud or not to Think Aloud. The Issue of Reactivity in SLA Research Methodology. SSLA, 26, 35–57.

McNeil, L. (2010). Investigating the contributions of background knowledge and reading comprehension strategies to L2 reading comprehension: an exploratory study. Reading and Writing, 24, 883–902.

Nalliveettil, G. M. (2014). Assessing Reading Strategies of Engineering Students: Think Aloud Approach. English Language Teaching, 7(5), 38–49.

Nassaji, H. (2003). L2 Vocabulary Learning From Context: Strategies, Knowledge Sources, and Their Relationship with Success in L2 Lexical Inferencing. TESOL Quarterly, 37, 645–670.

Nassaji, H. (2004). The Relationship Between Depth of Vocabulary Knowledge and L2 Learners’ Lexical Inferencing Strategy Use and Success. The Modern Language Journal, 90(iii), 387–401.

Nassaji, H. (2007). Schema Theory and Knowledge-Based Processes in Second Language Reading Comprehension: A Need for Alternative Perspectives. Language Learning, 57(1), 79–113.

Nation, I. S. P. (2001). Learning Vocabulary in Another Language. Cambridge: Cambridge University Press.

Nation, I. S. P. (2008). Teaching Vocabulary Strategies and Techniques. Boston: Heinle.

Pečjak, S. (1999). Osnove psihologije branja: Spiralni model kot oblika razvijanja bralnih sposobnosti učencev. Ljubljana: Znanstveni inštitut FF.

Pressley, M., & Afflerbach, M. (1995). Verbal Protocols of Reading. The Nature of Constructively Responsive Reading. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

Pulido, D. (2007). The Effects of Topic Familiarity and Passage Sight Vocabulary on L2 Lexical Inferencing and Retention through Reading. Applied Linguistics, 28(1), 66–86.

Rayner, K., & Pollatsek, A. (1989). The Psychology of Reading. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Saldaña, J. (2013). The Coding Manual for Qualitative Researchers. London: Sage Publications.

Shanahan, C. (2017). Comprehension in the Disciplines. In S. E. Israel (Ed.), Handbook of Research on Reading Comprehension (pp. 479–499). New York: The Guilford Press.

Tavakoli, M., & Hayati, S. (2011). The Relationship between Lexical inferencing Strategies and L2 Proficiency of Iranian EFL Learners. Journal of Language Teaching and Research, 2(6), 1227–1237.

Uso-Juan, E. (2006). The Compensatory Nature of Discipline-Related Knowledge and English-Language Proficiency in Reading English for Academic Purposes. The Modern Language Journal, 90(ii), 210–227.

van Dijk, T., & Kintsch, W. (1983). Strategies of discourse comprehension. New York: Academic Press.

Yamashita, J. (2002). Reading Strategies in L1 and L2: Comparison of Four Groups of Readers with Different Reading Ability in L1 and L2. International Journal of Applied Linguistics, 135(1), 1–35.

Objavljeno

19.06.2020

Kako citirati

Umek, A. (2020). Bralno razumevanje strokovnih besedil v tujem jeziku: vloga strokovnega predznanja. Andragoška Spoznanja, 26(2), 105–124. https://doi.org/10.4312/as.26.2.105-124