Mesta vseživljenjskega učenja v Koreji z vidika usmeritve v učečo se družbo

Avtorji

  • Sangok Park Narodna univerza v Kongjuju, Republika Koreja

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.26.1.15-31

Ključne besede:

korejska mesta vseživljenjskega učenja, pravična učeča se družba, enakost izobraževalnih možnosti, vodilna vloga državljanov, vključevanje državljanov

Povzetek

Cilj učečega se mesta je pravična učeča se družba, ki poudarja sodelovanje državljanov in enake priložnosti za učenje. Namen članka je s pregledom literature ugotoviti, ali je korejskim mestom vseživljenjskega učenja uspelo oblikovati učečo se družbo. V Koreji so učeča se mesta povečala priložnosti za učenje in izboljšala kakovost izobraževalnih programov. Izoblikovalo se je tudi gibanje, ki podpira aktivno sodelovanje prebivalcev v projektu učečih se mest. Kljub temu pa še ne moremo reči, da se večina učečih se mest razvija in gradi na podlagi delovanja prebivalcev samih. Pokazala se je tudi težnja, da se neenakosti na podlagi vseživljenjskega učenja celo poglabljajo. Da bo Koreja postala prava učeča se družba, bo treba okrepiti vlogo, ki jo v teh mestih igrajo prebivalci sami, to pa vključuje tudi krepitev demokratičnega odločanja in svobode izražanja.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Borkowska, K., & Osborne, M. (2018). Locating the fourth helix: Rethinking the role of civil society in developing smart learning cities. International Review of Education, 64(3), 355–372.

Choi, D. (2015). The Evaluation of Lifelong Learning City Project based on the Perspectives of Sustainable Development. The Journal of Educational Research, 13(5), 59–81.

Delors, J., Mufti, I., Amagi, I., Carneiro, R., Chung, F., Geremek, B., ... Nanzhao, Z. (1996). Learning: The Treasure Within. Paris: UNESCO.

Facer, K., & Buchczyk, M. (2019). Towards a research agenda for the ‘actually existing’ Learning City. Oxford Review of Education, 45(2), 151–167.

Faure, E., Herrera, F., Kaddoura, A., Lopes, H., Petrovsky, A., Rahnema, M., & Ward, F. (1972). Learning to Be: The World of Education Today and Tomorrow. Paris: UNESCO.

Han, S. (2009). Lifelong Education. Seoul: Hakjisa.

Han, S., & Makino, A. (2013). Learning cities in East Asia: Japan, the Republic of Korea and China. International Review of Education, 59(4), 443–468.

Hong, S., & Kim, J. (2013). A Study on Activation Strategies for the Lifelong Learning City Project: Focusing on Project System & Contents. The Journal of Korean Policy Studies, 13(3), 375–401.

Ji, H. (2015). A Case Study on Learning Activity of Lifelong Education Activists: Focusing on the Lifelong Learning Community Projects of Daedeuk-gu. Journal of Lifelong Education, 21(3), 113–140.

Kim, S. (2015). Sociology of Education. Kyunggi: Kyoyookbook.

Kim, J., & Park, S. (2013). A Study on the Expansive Learning of ‘Lifelong Learning Manager’ as a Citizen Participation Organization for Practice in Namyangju-si. Journal of Lifelong Education, 19(2), 1–32.

Kim, T., & Park, S. (2018). Topic Analysis of Local Lifelong Education Using News Big Data: From 2003 to 2018 local media articles. Journal of Cyber communication Academic Society, 35(4), 37–102.

Ko, Y. (2007). A Study on the Sustainability of Lifelong Learning City Policy in Korea based on the Viable System Model (Doctoral dissertation). Seoul National University, Seoul.

Ko, Y., Lee, C., Kim, H., Park, K., Lee, S., & Park, S. (2008). A Study on the Performance Analysis of Lifelong Learning City Project. Seoul: Korea National Institute for Lifelong Education.

Lee, B. (2008). A Study on the Conditions for revitalizing the Lifelong Learning City initiated by the Citizen. The Journal of Educational Administration, 26(4), 49–75.

Lee, H. (2007). A Study on The Effect of Empowerment in Making the Lifelong Learning City in itiated by the Citizen (Doctoral dissertation). Sungshin Women’s University, Seoul.

Lifelong Education Act. (1999). Retrieved September 10, 2019, from http://www.law.go.kr

MOE, & KEDI. (2018). 2018 Korean Adult Lifelong Learning Survey. Retrieved October 15, 2019, from http://kess.kedi.re.kr

MOE, & NILE. (2018). 2017 Lifelong Education White Paper. Retrieved October 4, 2019, from http://www.nile.or.kr

Moir, S., & Crowther, J. (2017). Radicalising Citizenship Education. Studies in Adult Education and Learning, 23(3), 17–34.

NILE. (2019). Main Projects: Lifelong Learning City. Retrieved September 30, 2019, from http://www.nile.or.kr

Oh, H. (2007). A Study on the Principle of Learning City Project revealed in Ideal Village Movement under the Rule of Japanese Imperialism. Journal of Lifelong Education, 13(2), 23–47.

Oh, H. (2018). Community and Lifelong Education. Kyunggi: Jipmoondang.

Osborne, M., Kearns, P., & Yang, J. (2013). Learning cities: Developing inclusive, prosperous and sustainable urban communities. International Review of Education, 59(4), 409–423.

Park, H. (2009). Measurement of Educational Program Service Quality in Lifelong learning cities: Using Edu-Qual (Educational program service Quality) indicators. Lifelong Education & HRD Studies, 5(3), 23–52.

Park, S. (2018). Exploring the Role and Possibility of Lifelong Education for the Revitalization of Citizenship Education. NGO Studies, 13(3), 1–36.

Preisinger-Kleine, R. (2013). An analytical quality framework for learning cities and regions. International Review of Education, 59(4), 521–538.

Shin, H. (2019). Analysis on the Citizenship Learning Process of ‘Lifelong Learning Manager’ in Seocheon-gun (Master’s thesis). Kongju National University, Gongju-si.

Shin, S., & Jun, J. (2017). The Actual Condition and the Outcome of Lifelong Learning between Lifelong Learning Cities and Non-Lifelong Learning Cities in Korea. Interdisciplinary Journal of Adult & Continuing Education, 20(4), 65–91.

UIL. (2014). Conference Report: International Conference on Learning Cities. Lifelong learning for all: Inclusion, prosperity and sustainability in cities: 21–23 October 2013, Beijing, China. Hamburg, Germany: UIL.

UIL. (2015). Guidelines for Building Learning Cities. Hamburg, Germany: UIL.

UIL. (2019). Learning cities: Drivers of inclusion and stainability. Retrieved September 30, 2019, from https://uil.unesco.org/lifelong-learning/learning-cities/learning-cities-drivers-inclusion-and-sustainability

Welton, M. (2005). Designing the just learning society: A critical inquiry. Leicester: NIACE.

Yang, B. (2007). A Case Study on the Community Education Movement in the Lifelong Learning Cities. Journal of Lifelong Education, 13(4), 173–201.

Yang, B. (2015). New Collaboration of the Community Building and Lifelong Education in Korea. Journal of Lifelong Education, 21(3), 1–23.

Yang, B. (2018). A Study on the Interaction of the Maul Education Community Movement and Policy in Korea - Reconstruction of Relationship between School and Community. Journal of Lifelong Education, 24(3), 125–152.

Yang, J., & Yorozu, R. (2015). Building a Learning Society in Japan, the Republic of Korea and Singapore. Hamburg, Germany: UIL.

Yi, B., & Hwang, K. (2016). A Study on the Diagnosis and Evaluation Framework towards Lifelong Learning Cities - Based on Rhythm Analysis. Korean Journal of Culture and Arts Education Studies, 11(1), 1–24.

Yi, B., Park, J., Park, E., & Lee, S. (2011). A Critic on the Discourse of Lifelong Learning City based on Modernism & Discussion about Possibility of the aesthetic Learning City. Korean Journal of Culture and Arts Education Studies, 6(2), 23–36.

Youn, Y., Kang, Y., Kim, M., Noh, B., Park, S., Shin, M., ... Jo, S. (2013). Community Lifelong Education: Cases and Tasks. Seoul: KNOU Press.

Objavljeno

25. 02. 2020

Kako citirati

Mesta vseživljenjskega učenja v Koreji z vidika usmeritve v učečo se družbo. (2020). Andragoška Spoznanja, 26(1), 15-31. https://doi.org/10.4312/as.26.1.15-31

Podobni članki

1-10 od 496

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.