Soseske učenja

Vseživljenjsko učenje, skupnost in trajnostni razvoj v učečem se mestu Cork

Avtorji

  • Séamus Ó Tuama Univerza v Corku, Irska

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.26.1.53-65

Ključne besede:

soseske učenja, vseživljenjsko učenje, razvijanje skupnosti

Povzetek

Učeče se mesto Cork poskusno izvaja program, imenovan Soseske učenja. Čeprav je še v razvojni fazi, ima program zmožnost za spodbujanje kulture učenja, ki temelji na skupnosti in omogoča ljudem, da sodelujejo pri reševanju pomembnih vprašanj na mestni in globalni ravni. Zamisel soseske učenja temelji na sodelovanju in združevanju, na širjenju omrežij in dajanju prednosti učenju (horizontalno in vertikalno) tako znotraj posamezne generacije kot med njimi ter na učinkoviti uporabi prav vseh virov pri krepitvi tega procesa. Na takšen način se z učenjem gradi skupnost. To pa ni nekaj abstraktnega ali nekaj, kar bi bilo ločeno od vsakdanjega življenja. Učenje obsega štiri vrste kapitala, človeškega, družbenega, identitetnega in kulturnega, nanaša pa se tudi na področja krepitve zmogljivosti in odpornosti ter soočanja z izzivi, ki nam jih prinašajo cilji trajnostnega razvoja. Članek predstavlja teorijo in prakso, na podlagi katerih je oblikovan koncept sosesk učenja.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Aleandri, G., & Refrigeri, L. (2012). Lifelong learning, training and education in globalized economic systems: Analysis and Perspectives. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 93, 1242–1248. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.10.022

Annan, K. (1997). If Information and Knowledge are Central to Democracy, They are Conditions for Development. Address to World Bank Conference ‘Global Knowledge ‘97. Retrieved September 13, 2019, from https://www.un.org/press/en/1997/19970623.sgsm6268.html

Archer, D. (2016). Building urban climate resilience through community-driven approaches to development. International Journal of Climate Change Strategies and Management, 8(5), 654–669. DOI: https://doi.org/10.1108/IJCCSM-03-2014-0035

Beijing Declaration on Building Learning Cities. (2013). Hamburg: UNESCO Institute for Lifelong Learning.

BeLL. (2014). Final Report. Retrieved July 29, 2019, from http://www.bell-project.eu/cms/wp-content/uploads/2014/06/Final-Report1.pdf

Benhabib, S. (2005). Beyond interventionism and indifference: Culture, deliberation and pluralism. Philosophy and Social Criticism, 31(7), 753–771. DOI: https://doi.org/10.1177/0191453705057302

Bohman, J. (2015). Domination, global harms, and the problem of silent citizenship: Toward a republican theory of global justice. Citizenship Studies 19(5), 520–534. DOI: https://doi.org/10.1080/13621025.2015.1074343

Brunkhorst, H. (2005). Solidarity: From Civic Friendship to a Global Legal Community. Cambridge Mass.: The MIT Press.

Bulkeley, H., Luque-Ayala, A., McFarlane, C., & MacLeod, G. (2018). Enhancing urban autonomy: Towards a new political project for cities. Urban Studies, 55(4), 702–719. DOI: https://doi.org/10.1177/0042098016663836

Carr, A., Balasubramanian, K., Atieno, R., & Onyango, J. (2018). Lifelong learning to empowerment: Beyond formal education. Distance Education, 39(1), 69–86. DOI: https://doi.org/10.1080/01587919.2017.1419819

Cork Call to Action for Learning Cities. (2017). Hamburg: UNESCO Institute for Lifelong Learning.

Coryell, J. E., Sehin, O., & Peña, C. (2018). Adult education through a cosmopolitanism lens: A review of the research literature. Adult Education Quarterly, 68(3), 179–196. DOI: https://doi.org/10.1177/0741713618761092

Eames, M., & Egmose, J. (2011). Community foresight for urban sustainability: Insights from the citizens science for sustainability (SuScit) project. Technological Forecasting and Social Change, 78(5), 769–784. DOI: https://doi.org/10.1016/j.techfore.2010.09.002

Evans, R. (2013). Learning and knowing: Narratives, memory and biographical knowledge in interview interaction. European Journal for Research on the Education and Learning of Adults, 41(1), 17–31. DOI: https://doi.org/10.3384/rela.2000-7426.rela0092

Fleming, T., Loxley, A., & Finnegan, F. (2017). Access and Participation in Irish Higher Education. London: Palgrave Macmillan. DOI: https://doi.org/10.1057/978-1-137-56974-5

Freire, P. (2009). Chapter 2 from pedagogy of the oppressed. Race/Ethnicity: Multidisciplinary Global Contexts, 2(2), 163–174.

Granovetter, M. (1974). Strength of weak ties - reply. American Journal of Sociology, 80(2), 527–529. DOI: https://doi.org/10.1086/225812

Granovetter, M. (1983). The strength of weak ties: A network theory revisited. Sociological Theory, 1, 201–233. DOI: https://doi.org/10.2307/202051

Habermas, J. (1990). Moral Consciousness and Communicative Action. Cambridge: Polity Press.

Jacobs, J. (1961). The Death and Life of Great American Cities. New York: Vintage Books.

Jelenc Krašovec, S., & Kump, S. (2009). Adult learning activities, social networks and different neighbourhoods. European Societies, 11(2), 257–282. DOI: https://doi.org/10.1080/14616690802209705

Johnco, C., Wuthrich, V. M., & Rapee, R. M. (2013). The role of cognitive flexibility in cognitive restructuring skill acquisition among older adults. Journal of Anxiety Disorders 27(6), 576–584. DOI: https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2012.10.004

Kearney, J., & Zuber‐Skerritt, O. (2019). From learning organization to learning community: Sustainability through lifelong learning. The Learning Organization 19(5), 400–413. DOI: https://doi.org/10.1108/09696471211239703

Kil, M., Motschilnig, R., & Thöne-Geyer, B. (2012). What Can Adult Education Accomplish? The Benefits of Adult Learning – The Approach, Measurement and Prospects. Der Pädagogische Blick - Zeitschrift für Wissenschaft und Praxis in pädagogischen Berufen, 20(3), 164–175.

Knox, A. B. (2016). Improving Professional Learning. Sterling, Virginia: Stylus.

Kofman, F., & Senge, M. (1993). Communities of commitment: The heart of learning organizations. Organizational Dynamics, 22(2), 5–23. DOI: https://doi.org/10.1016/0090-2616(93)90050-B

Kruper, A. M., & Prins, E. (2016). Participation in adult education for community development: A critical discourse analysis of training for transformation. International Journal of Lifelong Education, 35(4), 359–375. DOI: https://doi.org/10.1080/02601370.2016.1189460

Mayombe, C. (2018). From social exclusion to adult education and training for community development in South Africa. Community Development, 49(4), 398–414. DOI: https://doi.org/10.1080/15575330.2018.1496942

Mexico City Statement on Sustainable Learning Cities. (2015). Hamburg: UNESCO Institute for Lifelong Learning.

Naidoo, S. (2001). Community Empowerment through Lifelong: Community Learning in Developing Countries. In D. Aspin, J. Chapman, M. Hatton, & Y. Sawano (Eds.), International Handbook of Lifelong Learning (pp. 713–732). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-010-0916-4_36

O’Sullivan, S., & Kenny, L. (2016). Learning Neighbourhoods Pilot Programme. Retrieved September 13, 2019, from https://www.ucc.ie/en/media/studyatucc/adulted/LearningNeighbourhoodsPilotReview[5129].pdf

O’Sullivan, S., O’Tuama, S., & Kenny, L. (2017). Universities as key responders to education inequality. Global Discourse, 7(4), 527–538. DOI: https://doi.org/10.1080/23269995.2017.1400902

Ó Tuama, S. (2016). Adult education and reflexive activation: prioritizing recognition, respect, dignity and capital accumulation. European Journal for Research on the Education and Learning of Adults, 7(1), 107–118. DOI: https://doi.org/10.3384/rela.2000-7426.rela0172

Parsons, T. (1977). Social Systems and the Evolution of Action Theory. New York: Free Press.

Schuller, T. (2010). Building a Strategic Framework for Lifelong Learning: Insights from “Learning through Life”. Adult Learner: The Irish Journal of Adult and Community Education, 105–118.

Sclove, R. E. (1995). Democracy and Technology. New York: Guildford Press.

Senge, P. (1990). The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization. New York: Doubleday.

Smilde, R. (2010). Lifelong and lifewide learning from a biographical perspective: transformation and transition when coping with performance anxiety. International Journal of Community Music, 3(2), 185–201. DOI: https://doi.org/10.1386/ijcm.3.2.185_1

Soylu, B. A., & Yelken, T. Y. (2014). A new and dynamic phenomenon for higher education: Life-wide learning. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116, 2702–2706. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.639

Steil, J. P., & Delgado, L. H. (2019). Limits of diversity: Jane Jacobs, the Just City, and anti-subordination. Cities, 91, 39–48. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cities.2018.06.017

Objavljeno

26. 02. 2020

Kako citirati

Soseske učenja: Vseživljenjsko učenje, skupnost in trajnostni razvoj v učečem se mestu Cork. (2020). Andragoška Spoznanja, 26(1), 53-65. https://doi.org/10.4312/as.26.1.53-65

Podobni članki

1-10 od 463

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.