Espoo se razvija kot trajnostno učeče se mesto

Avtorji

  • Kristiina Erkkilä Mesto Espoo, Urad za razvoj, izobraževanje in kulturo, Finska

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.26.1.85-96

Ključne besede:

vključevanje, soustvarjanje, trajnostni razvoj, neprekinjene učne poti

Povzetek

Članek predstavlja mesto Espoo kot trajnostno učeče se mesto, ki ga je leta 2015 Unesco prepoznal kot enega od 12 pionirskih učečih se mest. Vizija mesta je Espoo kot odlično mesto za življenje, učenje, delo in poslovanje ter kot mesto, kjer imajo prebivalci svoj glas pri odločanju. Dinamični postopki soustvarjanja, v katere se vključujejo prebivalci, partnerji, univerze in podjetja, so pomagali ustvariti in uresničiti zgodbo mesta Espoo ter poiskati trajnostne rešitve za kraj in njegove prebivalce. Espoo pripravlja svoje prebivalce na prihodnost s tem, da opolnomoča vse učeče se, da so sami v središču svojih lastnih učnih procesov. Espoo jim ponuja učno pot, ki se razteza od izobraževanja v zgodnjem otroštvu do krepitve zmogljivosti na delovnem mestu in končno tudi do učenja v poznejših življenjskih obdobjih. Poleg tega fleksibilni učni prostor in digitalizacija dajeta vedno večje možnosti za sodelovanje in zabavno učenje.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

City of Espoo. (2014). Local Development Plan for Education 2020. Retrieved September 15, 2019, from https://www.espoo.fi/download/noname/%7B02309D0C-1A4B-4E0C-84F0-A14FE1274157­%7D/77960

City of Espoo. (2017). Advisory Board to strengthen Espoo as a Learning City. Retrieved September 15, 2019, from https://www.espoo.fi/en-US/Childcare_and_education/Advisory_board_to_strengthen_Espoo_as_a_(125200)

City of Espoo. (2018a). Education for Sustainable Development in Espoo 2018–2021. Retrieved September 15, 2019, from https://www.espoo.fi/materiaalit/espoon_kaupunki/verkkolehti/education-­for-sustainable-development-in-espoo-18-21/html5/index.html?page=1&noflash

City of Espoo. (2018b). Espoo Learning City Brochure. Retrieved September 15, 2019, from https://issuu.com/espoonkaupunki/docs/learning_city_espoo

City of Espoo. (2018c). Sustainable Espoo. Retrieved September 15, 2019, from https://www.espoo.fi/en-US/City_of_Espoo/Decisionmaking/The_Espoo_Story/Sustainable_Espoo

City of Espoo. (2018d). The Espoo Story. Retrieved September 15, 2019, from https://www.espoo.fi/en-US/City_of_Espoo/Decisionmaking/The_Espoo_Story

City of Espoo. (2019a). Espoo Adult Education Centre. Retrieved September 15, 2019, from https://www.espoo.fi/en-US/Childcare_and_education/Espoo_adult_education_centre

City of Espoo. (2019b). Espoo Innovation Garden. Retrieved September 15, 2019, from https://www.espoo.fi/en-US/Jobs_and_enterprise/A_dynamic_city

Erkkilä, K. (2015). Case Study: Espoo, Finland. In R. Valdes-Cotera, N. Longworth, K. Lunardon, M. Wang, S. Jo, & S. Crowe (Eds.), Unlocking the Potential of Urban Communities – Case Studies of Twelve Learning Cities (pp. 60–73). Hamburg: UNESCO Institute for Lifelong Learning.

Erkkilä, K. (2017). The City of Espoo is seeking new solutions for its big challenges. In T. Ranta-Meyer (Ed.), Beyond the Ordinary - Aiming Higher in Higher Education (pp. 73–77). Helsinki: Metropolia University of Applied Sciences.

Evans, R. (2019). Editorial: Education 2030 & Adult Learning: Global Perspectives and Local Communities – Bridges or Gaps? Studies in Adult Education and Learning, 25(3), 3–21.

Florida, R. (2005). Cities and the creative class. New York: Routledge.

Landry, C. (2000). The Creative City – A toolkit for urban innovators. London: Comedia.

Landry, C. (2016). The Digitized City: influence & impact. London: Comedia.

Longworth, N., & Davies, W. K. (1996). Lifelong Learning. London: Kogan Page Limited.

Sitra. (2018). Lifelong learning. Retrieved September 12, 2019, from https://www.sitra.fi/en/topics/lifelong-learning/#what-is-it-about

UNESCO Institute for Lifelong Learning. (2014). Conference report: International conference of Learning Cities. Retrieved September 11, 2019, from https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000226720

UNESCO Institute for Lifelong Learning. (2015). Guidelines for Building Learning Cities. Retrieved September 15, 2019, from http://uil.unesco.org/fileadmin/keydocuments/LifelongLearning/learning-cities/en-guidelines-for-building-learning-cities.pdf Accessed 22.10.2019

UNESCO Institute for Lifelong Learning. (2017). Learning Cities and the SDGs: A Guide to Action. Retrieved September 13, 2019, from https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260442

Valadas, S. T., Vilhena, C., & Fragoso, A. (2019). Transitions to retirement: Perceptions of Portuguese older men. Studies in Adult Education and Learning, 25(2), 37–51.

Valdés-Cotera, R., & Wang, M. (2018). Lifelong Learning for All: Our City’s Future. In J. James, J. Preece, & R. Valdés-Cotera (Eds.), Entrepreneurial Learning City Regions (pp. 75–91). Cham: Springer.

Zoeteman, K., Mulder, R., Smeets, R., & Wentink, C. (2016). Towards Sustainable EU Cities. Tilburg: Telos.

Zoeteman, K., Paenen, S., Mulder, R., & Wentink, C. (2017). Benchmarking Sustainability performance of Espoo with selected EU cities. Tilburg: Telos.

Objavljeno

26. 02. 2020

Kako citirati

Espoo se razvija kot trajnostno učeče se mesto. (2020). Andragoška Spoznanja, 26(1), 85-96. https://doi.org/10.4312/as.26.1.85-96

Podobni članki

1-10 od 448

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.