Ekspanzivno učenje in raziskovalne prakse na Slovenski univerzi za tretje življenjsko obdobje

Avtorji

  • Matej Urbančič Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija
  • Meta Kutin Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, Slovenija
  • Dušana Findeisen Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, Slovenija
  • Maja Mezgec Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Slovenija
  • Nives Ličen Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija
  • Klara Kožar Rosulnik Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.26.1.97-114

Ključne besede:

univerza za tretje življenjsko obdobje, ekspanzivno učenje, raziskovalno učenje

Povzetek

Na Slovenski univerzi za tretje življenjsko (SUTŽO) obdobje poteka več inovativnih projektov, ki ustvarjajo družbeno pomembne nove prakse, tako da postanejo rezultati raziskovalnega učenja vplivni tudi za učenje in razvoj v širši skupnosti. Namen prispevka je opisati izbrane raziskovalne prakse na SUTŽO in jih interpretirati s teorijo ekspanzivnega učenja. Metodološko je raziskava zasnovana kot etnografska raziskava z elementi fenomenološke in refleksivne raziskovalne paradigme. Ob izbranih primerih raziskovalnega učenja na SUTŽO avtorji opredelijo vplivne dejavnike za razvoj raziskovalnega učenja in doživljanje le-teh pri udeleženih v procesih raziskovalnega učenja. Ugotovitve kažejo, da ekspanzivno učenje na SUTŽO poteka kot inovativna in družbeno angažirana praksa.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Ardelt, M., & Jacobs, S. (2008). Wisdom, integrity and life-satisfaction in very old age. In M. Cecil Smith, & T. G. DeFrates-Densh (Eds.), Handbook of Research on Adult Development and learning (pp.73–759). New York: Routledge.

Argyris, C., & Schön, D. (1974). Theory in Practice. San Francisco: Jossey-Bass.

Bateson, G. (1972). Steps to an Ecology of Mind. Chicago: Chicago University Press.

Bračun Sova, R., Ličen, N., Findeisen, D., & Kramberger, U. (2015). Personal experience of education for formaly organised older volunteering. Review of European studies, 7(11), 166–174. DOI: https://doi.org/10.5539/res.v7n11p166

Creswell, J. (2007). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches. London: Sage.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2017). Qualitative Inquiry and Research Design. London: Sage.

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2011). The Sage Handbook of Qualitative Research. Los Angeles: Sage.

Doutor, C., & Guimarães, P. (2019). Adult Education and Lifelong Learning Policies: An analysis of Greece and Portugal. Andragoška spoznanja, 25(1), 15–31. DOI: https://doi.org/10.4312/as.25.1.15-31

Engeström, Y. (1999). Innovative learning in work teams: Analyzing cycles of knowledge creation in practice. In Y. Engeström, R. Miettinen, & R. L. Punamäki (Eds.), Perspectives on activity theory (pp. 377–404). Cambridge: Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511812774.025

Engeström, Y., & Sannino, A. (2010). Studies of expansive learning: Foundations, findings and future challenges. Educational Research Review, 5(1), 1–24. DOI: https://doi.org/10.1016/j.edurev.2009.12.002

Engeström, Y., Rantavuori, J., & Kerosuo, H. (2013). Expansive Learning in a Library: Actions, Cycles and Deviations from Instructional Intentions. Vocations and Learning, 6(1), 81–106. DOI: https://doi.org/10.1007/s12186-012-9089-6

Engeström, Y. (2018). Expansive learning: toward an activity-theoretical reconceptualization. In K. Illeris (Ed.), Contemporary Theories of Learning (pp. 46–65). New York: Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315147277-4

Eteläpelto, A., Vähäsantanen, K., Hökkä, P., & Paloniemi, S. (2013). What is agency? Conceptualizing professional agency at work. Educational Research Review, 10(2013), 45–65. DOI: https://doi.org/10.1016/j.edurev.2013.05.001

Findeisen, D. (2013). O povezljivosti elementov različnih načinov učenja, metod in znanja. Andragoška spoznanja, 19(4), 90–95. DOI: https://doi.org/10.4312/as.19.4.90-95

Findeisen, D., & Ličen, N. (2017). Konceptualne smernice za izobraževalce na področju izobraževanja starejših. Ljubljana: Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje.

Giatti, L. L. (2019). Participatory Research in the Post-Normal Age. Cham: Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-27924-0

Gherardi, S. (2012). How to conduct a practice-based study: Problems and methods. Northampton: Elgar. DOI: https://doi.org/10.4337/9780857933386

Grbich, C. (2013). Qualitative Data Analysis. London: Sage. DOI: https://doi.org/10.4135/9781529799606

Hackel, M., & Klebl, M. (2014). The Double Path of Expansive Learning in Complex Socio-Technical Change Processes. Outlines. Critical Practice Studies, 15(1), 4–27. DOI: https://doi.org/10.7146/ocps.v15i1.15829

Hall, K., Murphy, P., & Soler, J. (Eds.). (2008). Pedagogy and Practice: Culture and Identities. London: Sage.

Højrup, S. (2012). Employee-Driven Innovation: A New Phenomenon, Concept and Mode of Innovation. In S. Højrup, M. Bonafous-Boucher, C. Hasse, M. Lotz., & K. Møller (Eds.), Employee-Driven Innovation: A New Approach (pp. 3–33). New York: Palgrave Macmillan. DOI: https://doi.org/10.1057/9781137014764_1

Ingold, T. (2018). Anthropology and/as Education. London: Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315227191

Keane, W. (2003). Self-Interpretation, Agency, and the objects of Anthropology: Reflections on a Genealogy. Comparative Studies in Society and History, 45(2), 222–248. DOI: https://doi.org/10.1017/S0010417503000124

Kirner, K., & Mills, J. (2019). Doing Ethnographic Research: Activities and Exercises. Thousand Oaks: Sage Publications. DOI: https://doi.org/10.4135/9781544334080

Krajnc, A. (2012). Older Adults as a Special Learner Audience. Andragoška spoznanja, 18(3), 25–37. DOI: https://doi.org/10.4312/as.18.3.25-37

Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated Learning. Legitimate Peripheral Participation. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511815355

LeCompte, M. D., & Schensul, J. J. (2012). Analysis & Interpretation of Ethnographic Data. Lanham: AltaMira Press.

Leicher, V., Mulder, R., & Bauer, J. (2013). Learning from Errors at Work: A Replication Study in Elder Care Nursing. Vocations and Learning, 6(2), 207–220. DOI: https://doi.org/10.1007/s12186-012-9090-0

Marsick, V. J., & Watkins, K. E. (2016). Informal and Incidental Learning in the Workplace. New York: Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315715926

McIntosh, P. (2010). Action Research and Reflective Practice. Creative and visual methods to facilitate reflection and learning. London: Routledge. DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-6091-761-5_9

McLellan, H. (Ed.). (1996). Situated Learning Perspectives. Englewood Cliffs: Educational Technology Publications.

McNiff, J. (2013). Action Research: Principles and Practice. New York: Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203112755

Merriam, S. B. (1998). Qualitative Research and Case Study Applications in Education. San Francisco: Jossey-Bass.

Moody, H. R. (1986). Late life learning in the information society. In D. A. Peterson, J. E. Thornton, & J. E. Birren (Eds.), Education and Aging (pp. 122–148). Englewood Cliffs: Prentice Hall.

Paine, N. (2019). Workplace Learning. London: Kogan Page.

Price, F. (2013). Proximal ethnography: ‘inside-out-side’ research and the impact of shared methaphors of learning. Teachers and Teaching, 19(6), 559–609. DOI: https://doi.org/10.1080/13540602.2013.827451

Suchman, L. (2003). Organizing Alignment: The Case of Bridge Building. In D. Nicolini, S. Gherardi, & D. Yanow (Eds.), Knowing in organization: A Practice-Based Approach (pp.187–203). London: M. E. Sharpe.

Tuomi-Gröhn, T., & Engeström, Y. (Eds.). (2003). Between School and Work: New perspectives on Transfer and Boundary-Crossing. Oxford: Emerald Group Publishing.

Tynjälä, P., & Gijbels, D. (2012). Changing world – changing pedagogy. In P. Tynjälä, M.-L. Stenström, & M. Saarnivaara (Eds.), Transitions and transformations in education (pp. 205–222). Dordrecht: Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-007-2312-2_13

Tynjälä, P. (2013). Toward a 3-P Model of Workplace Learning: a Literature Review. Vocations and Learning, 6(1), 11–36. DOI: https://doi.org/10.1007/s12186-012-9091-z

Tynjälä, P., Virtanen, A., Klemola, U., Kostiainen, E., & Rasku-Puttonen, H. (2016). Developing social competence and other generic skills in teacher education: applying the model of integrative pedagogy. European Journal of Teacher Education, 39(3), 368–387. DOI: https://doi.org/10.1080/02619768.2016.1171314

Visser, M. (2007). Deutero-learning in organizations: A review and a reformulation. Academy of management Review, 32(2), 659–667. DOI: https://doi.org/10.5465/amr.2007.24351883

Wacker, R. R., & Roberto, K. A. (2019). Community Resources for Older Adults. Programs and Services in an Era of change. Los Angeles: Sage. DOI: https://doi.org/10.4135/9781506383989

Wegener, C., & Tanggaard, L. (2012). The concept of innovation. Studies in Continuing Education, 35(1), 82–101. DOI: https://doi.org/10.1080/0158037X.2012.707123

Zhu, Y., & Bargiela-Chiapini, F. (2013). Balancing Emic and Etic: Situated Learning and Ethnography of Communication in Cross-Cultural Management Education. Academy of Management learning & Education, 12(3), 380–395. DOI: https://doi.org/10.5465/amle.2012.0221

Objavljeno

26. 02. 2020

Kako citirati

Ekspanzivno učenje in raziskovalne prakse na Slovenski univerzi za tretje življenjsko obdobje. (2020). Andragoška Spoznanja, 26(1), 97-114. https://doi.org/10.4312/as.26.1.97-114

Podobni članki

1-10 od 505

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>