Učeča se mesta – vplivna tema za izobraževanje in učenje odraslih, ki poudarja vključevanje, sodelovanje in uvajanje novosti

Avtorji

  • Balázs Németh Univerza v Pécsu, Filozofska fakulteta, Madžarska

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.26.1.3-13

Ključne besede:

Uvodnik

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

European Communities. (2002). European Networks to promote the local and regional dimensions of Lifelong Learning. The R3L initiative. Call for Proposal. Brussels: European Communities.

eucen. (2018). Position on University Lifelong Learning promoting the Agenda 2030 on Sustainable Development. Retrieved December 15, 2019, from https://eucenstudies.files.wordpress.com/2018/06/36_eucenppaper_ulll-agenda2030sdsedited.pdf

Németh, B. (Ed.). (2018). Learning Cities and Culture Working Together. Pécs: UP.

PASCAL Observatory. (2019). Retrieved December 15, 2019, from http://pascalobservatory.org/

UNESCO Institute for Lifelong Learning. (2016). UNESCO Global Network of Learning Cities. Guiding Documents. Hamburg: UNESCO Institute for Lifelong Learning.

UNESCO Institute for Lifelong Learning. (2017). Learning City Pécs. Hamburg: UNESCO Institute for Lifelong Learning.

UNESCO Institute for Lifelong Learning. (2019a). Global Network of Learning Cities. Retrieved December 15, 2019, from http://uil.unesco.org/lifelong-learning/learning-cities

UNESCO Institute for Lifelong Learning. (2019b). 4th Global Report on Adult Learning and Education. Hamburg: UNESCO Institute for Lifelong Learning.

United Nations. (2015). Transforming our World: Agenda 2030 for Sustainable Development: Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015. Retrieved December 15, 2019, from https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E

Objavljeno

25. 02. 2020

Kako citirati

Učeča se mesta – vplivna tema za izobraževanje in učenje odraslih, ki poudarja vključevanje, sodelovanje in uvajanje novosti. (2020). Andragoška Spoznanja, 26(1), 3-13. https://doi.org/10.4312/as.26.1.3-13