Celostna interpretacija osebnih in spremljevalnih dejavnikov upiranja študentov aktivnemu učenju in strategije poučevanja

Avtorji

  • Concetta Tino Univerza v Padovi, Italija

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.26.2.59-74

Ključne besede:

visokošolsko izobraževanje, aktivno učenje, upiranje študentov, učne strategije, ekosistem kot učna spremenljivka

Povzetek

Aktivno učenje je konstruktivističen pristop, utemeljen na učni perspektivi, ki je usmerjena na učenca – v našem primeru študenta. Vendar pa se kljub temu, da ta metoda lahko izboljša sodelovanje študentov, jim pomaga pri razvijanju sposobnosti, pri poglabljanju njihovega razmišljanja o lastnih načinih učenja in krepitvi avtonomnega nadzora nad lastnim učnim procesom, študenti nanjo pogosto odzivajo z upiranjem. Cilj tega prispevka je predstaviti celostno interpretacijo upiranja aktivnemu učenju na podlagi tega, kako se pri študentih to upiranje pojavlja, ter tudi strategije, s katerimi lahko učitelji to upiranje preprečijo. Izhajajoč iz te nove interpretacije, so predstavljeni njeni praktični napotki: ustvarjanje ekološkega didaktičnega sistema; pomen tega, da učitelji dobro poznajo razloge študentov za upiranje in so nanje pripravljeni, prav tako pa tudi na uporabo ekološke učne strategije, s katero lahko to upiranje premagajo in ki jim omogoča razumno pedagoško odločanje ter vztrajanje pri uporabi metode aktivnega učenja.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Aggarwal, P., & O’Brien, C. L. (2008). Social loafing on group projects: structural antecedents and effect on student satisfaction. Journal of Marketing Education, 30(3), 255–264. DOI: https://doi.org/10.1177/0273475308322283

Allen, D. E., Duch, B. J., & Groh, S. E. (1996). The power of problem-based learning in teaching introductory science courses. New directions for teaching and learning, 1996(68), 43–52. DOI: https://doi.org/10.1002/tl.37219966808

Bandura, A. (1982). Self-efficacy Mechanism in Human Agency. American Psychologist, 37(2), 122–147. DOI: https://doi.org/10.1037/0003-066X.37.2.122

Beaty, E., Dall’Alba, G., & Marton, F. (1990). Conceptions of Academic Learning, Occasional Paper 90.4, ERADU, RMIT, Victoria University of Technology.

Bentley, F. J. B., Kennedy, S., & Semsar, K. (2011). How not to lose your students with concept maps. Journal of College Science Teaching, 41(1), 61–68.

Biggs, J. (2003). Aligning teaching and assessing to course objectives. Teaching and learning in higher education: New trends and innovations. University of Aveiro 13–17 April, 2003.

Blignaut, S. E. (2014). Reflections on student resistance to a constructivist curriculum. Education as Change, 18(2), 271–283. DOI: https://doi.org/10.1080/16823206.2014.928786

Bloom, S. R., Edwards, A. V., & Ghatei, M. A. (1984). Neuroendocrine responses to stimulation of the splanchnic nerves in bursts in the conscious adrenalectomized calf. Journal of Physiology, 346(1), 519–531. DOI: https://doi.org/10.1113/jphysiol.1984.sp015038

Bonwell, C. C., & Eison, J. A. (1991). Active Learning: Creating Excitement in the Classroom. 1991 ASHE-ERIC Higher Education Reports. ERIC Clearinghouse on Higher Education, The George Washington University.

Borrego, M., & Cutler, S. (2010). Constructive alignment of interdisciplinary graduate curriculum in engineering and science: An analysis of successful IGERT proposals. Journal of Engineering Education, 99(4), 355–369. DOI: https://doi.org/10.1002/j.2168-9830.2010.tb01068.x

Borrego, M., Froyd, J. E., & Hall, T. S. (2010). Diffusion of engineering education innovations: A survey of awareness and adoption rates in U.S. engineering departments. Journal of Engineering Education, 99(3), 185–207. DOI: https://doi.org/10.1002/j.2168-9830.2010.tb01056.x

Bronfenbrenner, U., & Morris, P. A. (2006). The bioecological model of human development. In W. Damon & R. M. Lerner (Eds.), Handbook of child psychology: Theoretical models of child development (6th ed., pp. 793–828) (Vol.1). New York, NY: Wiley. DOI: https://doi.org/10.1002/9780470147658.chpsy0114

Burger, U. (2013). Resistance in action learning: struggling with self-efficacy and the social self–and what about the set advisor? Action Learning: Research and Practice, 10(3), 264–275. DOI: https://doi.org/10.1080/14767333.2013.840061

Carlson, K., & Winquist, J. (2011). Evaluating an active learning approach to teaching introductory statistics: A classroom workbook approach. Journal of Statistics Education, 19(1), 1–23. DOI: https://doi.org/10.1080/10691898.2011.11889596

Chory-Assad, R. M. (2002). Classroom justice: Perceptions of fairness as a predictor of student motivation, learning, and aggression. Communication Quarterly, 50(1), 58–77. DOI: https://doi.org/10.1080/01463370209385646

Cook-Sather, A. (2002). Authorizing students’ perspectives: Toward trust, dialogue, and change in education. Educational Researcher, 31(4), 3–14. DOI: https://doi.org/10.3102/0013189X031004003

Cook-Sather, A., & Luz, A. (2015). Greater engagement in and responsibility for learning: What happens when students cross the threshold of student–faculty partnership. Higher Education Research & Development, 34(6), 1097–1109. DOI: https://doi.org/10.1080/07294360.2014.911263

European Higher Education Area. (2015). Yerevan Communiqué. Yerevan.

Felder, R. M. (2011). Hang in there! Dealing with student resistance to learner-centered teaching. Chemical Engineering Education 45(2), 131–132.

Felder, R. M., & Brent, R. (1996). Navigating the bumpy road to student-centered instruction. College teaching, 44(2), 43–47. DOI: https://doi.org/10.1080/87567555.1996.9933425

Fedeli, M. (2017). Student-faculty partnership: The European framework and the experience of the Italian project employability & competences. Teaching and Learning Together in Higher Education, 1(20), 2–6.

Finelli, C. J., Nguyen, K., DeMonbrun, M., Borrego, M., Prince, M., Husman, J., … Waters, C. K. (2018). Reducing student resistance to active learning: Strategies for instructors. Journal of College Science Teaching, 47(5), 80–91.

Freeman, S., Eddy, S. L., McDonough, M., Smith, M. K., Okoroafor, N., Jordt, H., & Wenderoth, M. P. (2014). Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics. Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(23), 8410–8415. DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.1319030111

Froyd, J., Borrego, M., Cutler, S., Henderson, C., & Prince, M. (2013). Estimates of use of research-based instructional strategies in core electrical or computer engineering courses. IEEE Transactions on Education, 56(1), 393–399. DOI: https://doi.org/10.1109/TE.2013.2244602

Gibbs, G. (1988). Learning by Doing: A Guide to Teaching and Learning Methods. London, UK: Further Education Unit.

Henderson, C., & Dancy, M. H. (2009). The impact of physics education research on the teaching of introductory quantitative physics in the United States. Physical Review Special Topics: Physics Education Research, 5(2), 020107. DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevSTPER.5.020107

High Level Group on the Modernisation of Higher Education. (2013). Report to the European Commission on improving the quality of teaching and learning in Europe’s higher education institutions. Brussels: Publications Office of the European Union.

Hintz, M. M. (2005). Can problem-based learning address content and process? Biochemistry and Molecular Biology Education, 33(5), 363–368. DOI: https://doi.org/10.1002/bmb.2005.49403305363

Johnson, D. W., Johnson, R., & Smith, K. (1998). Active learning: cooperation in the college classroom. Edina, MN: Interaction Book.

Jones, A., & Kember, D. (1994). Approaches to learning and student acceptance of self-study packages. Educational and Training Technology International, 31(2), 93–97. DOI: https://doi.org/10.1080/0954730940310202

Judi, H. M., & Sahari, N. (2013). Student-centered learning in statistics: Analysis of systematic review. Procedia—Social and Behavioral Sciences, 103(2013), 844–851. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.10.406

Kearney, P., & Plax, T. G. (1992). Student resistance to control. In V. P. Richmond & J. C. McCroskey (Eds.), Power in the classroom: Communication, control, and concern (pp. 85–100). New York: Routledge.

Kearny, P., & Plax, T. G. (2012). Students resistance to Control. In V. P. Richmond & J. C. McCroskey (Eds.), Power in the classroom: Communication, control, and concern (pp. 85–101). Routledge.

Kearney, P., Plax, T. G., & Burroughs, N. F. (1991). An attributional analysis of college students’ resistance decisions. Communication Education 40(4), 325–342. DOI: https://doi.org/10.1080/03634529109378858

Kember, D. (2016). Motivating Students through Teaching and Learning. In D. Kember (Ed.), Understanding the Nature of Motivation and Motivating Students through Teaching and Learning in Higher Education (pp. 79–97). Singapore: Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-287-883-0_6

Kember, D., & Kwan, K. (2000). Lecturers’ approaches to teaching and their relationship to conceptions of good teaching. Instructional Science, 28(5/6), 469–490. DOI: https://doi.org/10.1023/A:1026569608656

Mathie, V. A. (1993). Promoting active learning in Psychology course. In T. V. McGovern (Ed.), Handbook for enhancing undergraduate education in psychology (pp.183–214). Washington, DC: American Psychological Association. DOI: https://doi.org/10.1037/10126-007

McConnell, D. A., Chapman, L., Czajka, C. D., Jones, J. P., Ryker, K. D., & Wiggen, J. (2017). Instructional utility and learning efficacy of common active learning strategies. Journal of Geoscience Education, 65(4), 604–625. DOI: https://doi.org/10.5408/17-249.1

McCroskey, J. C., & Richmond, V. P. (1992). Increasing teacher influence through immediacy. In V. P. Richmond & J. C. McCroskey (Eds.), Power in the classroom: Communication, control, and concern (pp.101–119). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

Mohamed, A. R. (2008). Effects of Active Learning Variants on Student Performance and Learning Perceptions. International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning, 2(2), 1–16. DOI: https://doi.org/10.20429/ijsotl.2008.020211

Nguyen, K., Husman, J., Waters, C., Henderson, C., Finelli, C. J., Demonbrun, M., ... Borrego, M. (2017). Students’ expectations, types of instruction, and instructor strategies predicting student response to active learning. The International journal of engineering education, 33(1), 2–18.

Pascarella, E. T., & Terenzini, P. T. (1991). How college affects students: Findings and insights from twenty years of research. San Francisco, CA: Jossey-Bass Inc.

Pfaff, E., & Huddleston, P. (2003). Does it matter if I hate teamwork? What impacts student attitudes toward teamwork. Journal of Marketing Education 25(1), 37–45. DOI: https://doi.org/10.1177/0273475302250571

Prince, M. (2004). Does Active Learning Work? A Review of the Research. Journal of Engineering Education, 93(3), 223–231. DOI: https://doi.org/10.1002/j.2168-9830.2004.tb00809.x

Prosser, M., & Trigwell, K. (1999). Understanding learning and teaching: The experience in higher education. UK: McGraw-Hill Education.

Reynolds, M., & Trehan, K. (2000). Assessment: A Critical Perspective. Studies in Higher Education 25(3), 267–278. DOI: https://doi.org/10.1080/03075070050193406

Rybarczyk, B., Baines, A., McVey, M., Thompson, J., & Wilkins, H. (2007). A case-based approach increases student learning outcomes and comprehension of cellular respiration concepts. Biochemistry and Molecular Biology Education, 35(3), 181–186. DOI: https://doi.org/10.1002/bmb.40

Saltman, K. J. (2009). Historical and theoretical perspectives. In W. Ayers, T. Quinn, & D. Stovall (Eds.), Handbook of social justice in education, (pp.1–3). New York: Routledge.

Seidel, S. B., & Tanner, K. D. (2013). What if students revolt? Considering student resistance: Origins, options, and opportunities for investigation. CBE—Life Sciences Education, 12(4), 586–595. DOI: https://doi.org/10.1187/cbe-13-09-0190

Shön, D. (1983). The reflective practitioner. How professionals think in action. London: Temple Smith.

Silverthorn, D. U. (2006). Teaching and learning in the interactive classroom. Advances in Physiology Education, 30(4), 135–140. DOI: https://doi.org/10.1152/advan.00087.2006

Simpson, P., French, R., & Vince, R. (2000). The Upside from the Downside: How Utilizing Defensive Dynamics Can Support Learning in Groups. Management Learning 31(4), 457–470. DOI: https://doi.org/10.1177/1350507600314003

Strobel, J., & van Barneveld, A. (2009). Is PBL effective? A meta-synthesis of meta-analyses comparing problem-based learning to conventional classroom learning. Interdisciplinary Journal of Problem Based Learning, 3(1), 44–58. DOI: https://doi.org/10.7771/1541-5015.1046

Titsworth, B. S. (2001). The effects of teacher immediacy, use of organizational lecture cues, and students’ notetaking on cognitive learning. Communication education, 50(4), 283–297. DOI: https://doi.org/10.1080/03634520109379256

Tolman, A. O., & Kremling, J. (2017). Why Students Resist Learning: A Practical Model for Understanding and Helping Students. Sterling, VA: Stylus Publishing.

Trigwell, K., & Prosser, M. (1996). Changing approaches to teaching: a relational perspective. Studies in Higher Education, 21(3), 275–284. DOI: https://doi.org/10.1080/03075079612331381211

Weimer, M. (2002). Learner-centered teaching: Five key changes to practice. John Wiley & Sons.

Weimer, M. (2013). Learner-Centered Teaching: Five Key Changes to Practice. San Francisco: Jossey-Bass.

Wilke, R. R. (2003). The effect of active learning on student characteristics in a human physiology course for nonmajors. Advances in Physiology Education, 27(4), 207–220. DOI: https://doi.org/10.1152/advan.00003.2002

Yadav, A., Subedi, D., Lunderberg, M., & Bunting, C. (2011). Problem based learning: Influence on students’ learning in an electrical engineering course. Journal of Engineering Education, 100(2), 253–280. DOI: https://doi.org/10.1002/j.2168-9830.2011.tb00013.x

Objavljeno

19. 06. 2020

Kako citirati

Celostna interpretacija osebnih in spremljevalnih dejavnikov upiranja študentov aktivnemu učenju in strategije poučevanja. (2020). Andragoška Spoznanja, 26(2), 59-74. https://doi.org/10.4312/as.26.2.59-74

Podobni članki

1-10 od 629

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.