Uresničevanje potencialov e-izobraževanja v izobraževanju odraslih

Avtorji

  • Lea Bregar Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.14.3-4.8-20

Ključne besede:

e-izobraževanje, izobraževanje odraslih, vseživljenjsko učenje, digitalna pismenost

Povzetek

E-izobraževanje, katerega bistvena značilnost je uporaba sodobne informacijske in telekomunikacijske tehnologije (IKT), odpira nove perspektive in možnosti za pridobivanje in kreiranje znanja odraslega prebivalstva. Potencialne priložnosti e-izobraževanja so odvisne od tega, v kolikšnem obsegu in kako smotrno ter učinkovito je tehnologija integrirana v izobraževalni proces. Osnova za celovito uresničevanje potencialov, ki jih za izobraževanje odraslih omogoča sodobna tehnologija, je koncept celostnega e-izobraževanje. Za uresničitev teh potencialov pa morajo biti izpolnjeni določeni dejavniki, ki vplivajo na povpraševanje in na ponudbo programov e-izobraževanja. Analiza stanja v EU in v Sloveniji kaže, da je e-izobraževanje še vedno obrobna oblika izobraževanja odraslih. Poglavitni vzroki za skromno izkoriščenosti potencialov e-izobraževanja v izobraževanju so nezadostna usposobljenost velikega dela odraslega prebivalstva za uporabo sodobne tehnologije, neustrezna in skromna ponudba programov ter enostransko uresničevanje strategije uvajanja IKT v izobraževanje.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2008

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Uresničevanje potencialov e-izobraževanja v izobraževanju odraslih. (2008). Andragoška Spoznanja, 14(3-4), 8-20. https://doi.org/10.4312/as.14.3-4.8-20

Podobni članki

1-10 od 714

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.