Sedanjost in prihodnost visokošolskega izobraževanja

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.26.2.3-13

Ključne besede:

visokošolska didaktika, univerze, Slovenija, INOVUP

Povzetek

Tokratna številka Andragoških spoznanj je nastala kot rezultat projekta Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu (INOVUP), ki se izvaja na vseh treh javnih slovenskih univerzah: Univerzi v Ljubljani, Univerzi v Mariboru in Univerzi na Primorskem. Poleg teh treh institucij, ki zajemajo večino slovenskega visokošolskega prostora, v konzorciju sodeluje tudi Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu. Osrednji namen projekta INOVUP (www.inovup.si), ki ga financira ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport prek sredstev Evropskega socialnega sklada (ESS), je preveriti in »prevetriti« visokošolsko didaktiko na slovenskih univerzah. V projektu ne želimo zgolj analizirati stanja na tem področju, temveč prek različnih usposabljanj spodbuditi refleksijo visokošolskih učiteljev o lastni praksi in jih usposobiti za vpeljavo novih pristopov v poučevanje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Aoun, J. E. (2017). Robot-proof: Higher education in the age of artificial intelligence. Cambridge: MIT Press.

Chen, C.-H. in Yang, Y.-C. (2019). Revisiting the effects of project-based learning on students’ academic achievement: A meta-analysis investigating moderators. Educational Research Review, 26, 71–81.

Cornelius-White, J. (2007). Learner-centered teacher-student relationships are effective: A meta-analysis. Review of Educational Research, 77(1), 113–143.

Deslauriers, L., Schelew, E. in Wieman, C. (2011). Improved Learning in a Large-Enrollment Physics Class. Science, 332(6031), 862–864.

Klapper, P. (1950). Problems in College Teaching. Bulletin of the American Association of University Professors, 36(1), 53–63.

Krumboltz, J. D. in Farquhar, W. W. (1957). The effect of three teaching methods on achievement and motivational and outcomes in a how-to-study course. Psychological Monographs: General and Applied, 71(14), 1–26.

Marentič Požarnik, B. (1978). Prispevek k visokošolski didaktiki. Ljubljana: Državna založba Slovenije.

Martin, E., Prosser, M., Trigwell, K., Ramsden, P. in Benjamin, J. (2000). What university teachers teach and how they teach it. Instructional Science, 28(5), 387–412.

McKeachie, W. J. (1980). Learning, Cognition, and College Teaching. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

Schmidt, H. G., van der Molen, H. T., te Winkel, W. W. R. in Wijnen, W. H. F. W. (2009). Constructivist, problem-based learning does work: A meta-analysis of curricular comparisons involving a single medical school. Educational Psychologist, 44(4), 227–249.

Schmidt, V. (1972). Visokošolska didaktika. Ljubljana: Državna založba Slovenije.

Webb, C. in Baird, J. H. (1968). Learning Differences Resulting from Teacher- and Student-Centered Teaching Methods. The Journal of Higher Education, 39(8), 456–460.

Objavljeno

19.06.2020

Kako citirati

Radovan, M. (2020). Sedanjost in prihodnost visokošolskega izobraževanja. Andragoška Spoznanja, 26(2), 3–13. https://doi.org/10.4312/as.26.2.3-13

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>