Slovenščina med divjo raščo in omiko

Avtorji

  • Vanda Rebolj

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.14.3-4.38-49

Ključne besede:

učenje, izobraževanje, e-izobraževanje, Islovar, strokovno izrazje

Povzetek

Nova koncepcija in strategija učenja sta na to strokovno področje prinesli številne nove pojme in nova pojmovanja že uveljavljenih. Hkrati pa je razvoj tehnologije, še posebej informacijske, učenju razširil dosedanje in odprl nove možnosti na ekonomskem, kognitivnem in socialnem področju. Z dosedanjim, čeprav uveljavljenim, strokovnim izrazjem se ni mogoče več polno sporazumevati in ni možno nemoteno pretakati znanja. Okrnjene so celo sporazumevalne možnosti učiteljev z učenci. Pod pritiskom strokovnih in delovnih težav, a brez strategije in jezikovnih politik, se zatekamo k zasilnim rešitvam, od katerih nekatere jeziku in njenim uporabnikom jemljejo omiko, narodu pa možnost enakopravnega uveljavljanja v globalnem svetu. Deveto leto pri Društvu informatika deluje Islovar, to je spletni slovar informatike, ki ne glede na pomanjkanje strategije, če sodimo po obisku, uspešno odgovarja na vprašanja o izrazju v informatiki. Vsebuje tudi zbirko Izobraževanje. S primerom Islovarja želimo na splošno in s konkretnimi primeri osvetliti sedanje stanje na področju slovenskega strokovnega izrazja, prikazati nekatere težave in tudi rešitve, ki bi lahko pomagale drugim strokam.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2008

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Slovenščina med divjo raščo in omiko. (2008). Andragoška Spoznanja, 14(3-4), 38-49. https://doi.org/10.4312/as.14.3-4.38-49

Podobni članki

1-10 od 610

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.