Organizacijska klima in z delom povezano izobraževanje zaposlenih

Andragoška perspektiva

Avtorji

  • Kristinka Ovesni Univerza v Beogradu, Filozofska fakulteta, Srbija

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.26.3.33-51

Ključne besede:

organizacijska klima, izobraževanje zaposlenih, organizacijska klima z andragoške perspektive

Povzetek

Članek predstavlja raziskavo mešanih metod, katere cilj je bilo odkriti in raziskati različne modele organizacijskih klim v zvezi z delom povezanim izobraževanjem zaposlenih. Teoretično utemeljitev dajejo razmišljanja o organizacijski klimi, ki podpira učenje zaposlenih ter je tako glavni pogoj za proces participatornega načrtovanja v izobraževanju odraslih in eden od stebrov procesa ustvarjanja učeče se organizacije. Zaradi triangulacije in komplementarnosti sta uporabljeni tako kvantitativna kot kvalitativna metodologija. Raziskava je bila opravljena prek spleta med majem in decembrom 2018, sodelovali pa so delavci iz različnih podjetij v Srbiji. Prek obrazložitvene zaporedne raziskave mešanih metod z gnezdenimi vzorci kvantitativnih (Nqn = 687) in kvalitativnih komponent (Nql = 85) lahko z vidika izobraževanja na delu ločimo med tremi modeli organizacijske klime: organizacijska klima strahu pred represijo, storitveno usmerjena organizacijska klima in klima, ki podpira izobraževanje delavcev.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Cribbie, R. A., & Keselman, H. J. (2003). The Effects of Nonnormality on Parametric, Nonparametric, and Model Comparison Approaches to Pairwise Comparisons. Educational and Psychological Measurement, 63(4), 615–635. DOI: https://doi.org/10.1177/0013164403251283

DeCotiis, T. A. (1991). Inductive measures of psychological climate. Human relations, 44(3), 265–285. DOI: https://doi.org/10.1177/001872679104400304

Ehrhart, M. G., Schneider, B., & Macey, W. H. (2014). Organizational Climate and Culture: An Introduction to Theory, Research, and Practice. New York, NY: Routledge.

Johnson, D. A., Beyerlein, M. M., Huff, J. W., Halfhill, T. R., Ballentine, R. D. (2002). Successfully implementing teams in organizations. In R. L. Lowman (Ed.), The California school of organizational studies handbook of organizational consulting psychology: a comprehensive guide to theory, skills, and techniques (pp. 235–259). San Francisco, CA: John Wiley & Sons, Inc.

Johnson, B. R., & Onwuegbuzie, A. J. (2004). Mixed methods research: A research paradigm whose time has come. Educational Researcher, 33(7), 14–26. DOI: https://doi.org/10.3102/0013189X033007014

Klemenčič, E. (2018). Mnenja vodstvenih delavcev institucij v izobraževanju odraslih o učinkih Erasmusa+ na področju izobraževanja odraslih: Primer Slovenije. Andragoška spoznanja, 24(2), 19–37. DOI: https://doi.org/10.4312/as.24.2.19-37

Knowles, M. S. (1980). The modern practice of adult education. New York, NY: Cambridge, Prentice Hall.

Knowles, M. S., Holton III E. F., & Swanson, R. A. (2015). The Adult Learner: The definitive classic in adult education and human resource development, VIII ed. Abingdon: Routledge.

Kuenzi, M., & Schminke, M. (2009). Assembling fragments into a lens: A review, critique, and proposed research agenda for the organizational work climate literature. Journal of management, 35(3), 634–717. DOI: https://doi.org/10.1177/0149206308330559

Kulić, R., & Despotović, M. (2004). Uvod u andragogiju, prošireno i dopunjeno izdanje. Belgrade: Svet knjige.

Matović, N. (2013). Kombinovanje kvantitativnog i kvalitativnog pristupa u pedagoškom istraživanju [Combining Quantitative and Qualitative Approaches in Pedagogical Research]. Belgrade: Institute for pedagogy and andragogy, Faculty of Philosophy, University of Belgrade.

Nazari, J. A., Herremans, I. M., Isaac, R. G., Manassian, A., & Kline, T. J. B. (2011). Organizational culture, climate, and IC: an interaction analysis. Journal of Intellectual Capital, 12(2), 224–248. DOI: https://doi.org/10.1108/14691931111123403

Ovesni, K. (2014). Organizacija koja uči: andragoška perspektiva [Learning Organization: Andragogical Perspective]. Belgrade: Institute for pedagogy and andragogy, Faculty of Philosophy, University of Belgrade.

Ovesni, K. (2019). Andragoški aspekti organizacione klime i organizaciono učenje [Andragogical aspects of organizational climate and organizational learning]. Belgrade: Institute for pedagogy and andragogy, Faculty of Philosophy, University of Belgrade.

Purković, D., & Klapan, A. (2011). Neprimjerenost obrazovnih institucija kao osnovna prepreka uspješnom obrazovanju odraslih u radnotehničkom području. In M. Matijević, T. Žiljak (Eds.), Andragogical profession and competences of experts in adult education, Book of proceedings of the 5th International conference (pp. 157–169). Zagreb: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u suradnji s Hrvatskim andragoškim društvom.

Salkind, N. J. (Ed.) (2010). Encyclopedia of Research Design. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc. DOI: https://doi.org/10.4135/9781412961288

Savićević, D. (2007). Osobenosti učenja odraslih. Belgrade: Zavod za udžbenike.

Schneider, B., & Barbera, K. M. (2014). Summary and Conclusion. In B. Schneider, & K. M. Barbera (Eds.) The Oxford handbook of organizational climate and culture (pp. 679–688). New York, NY: Oxford University Press. DOI: https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199860715.013.0035

Schneider, B., Ehrhart, M. G., & Macey, W. H. (2011). Organizational Climate Research Achievements and the Road Ahead, In N. M. Ashkanasy, C. P. M. III Wilderom, & M. F. Peterson (Eds.) Handbook of organizational culture & climate, 2nd ed. (pp. 29–49). Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc. DOI: https://doi.org/10.4135/9781483307961.n3

Sonnentag, S., Niessen, C., & Ohly, S. (2004). Learning at work: Training and development. International Review of Industrial and Organizational Psychology, 19, 249–290. DOI: https://doi.org/10.1002/0470013311.ch8

Statistical Office of the Republic of Serbia. (2019). Deskriptivni indikatori i ekonometrijske analize. Retrieved September 17, 2020, from https://www.stat.gov.rs/oblasti/deskriptivni-indikatori-i-ekonometrijske-analize/

Sušanj, Z. (2005). Organizacijska klima i kultura: Konceptualizacija i empirijsko istraživanje. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Teddlie, C., & Tashakkori, A. (2009). Foundations of mixed methods research: Integrating quantitative and qualitative approaches in the social and behavioral sciences. Thousand Oaks, CA: Sage. DOI: https://doi.org/10.4135/9781483348858.n9

Watkins, K. E., & Marsick, V. J. (1993). Sculpting the learning organization: Lessons in the art and science of systemic change. San Francisco, CA: Jossey–Bass.

Watkins, K. E., & Marsick, V. J. (2003). Summing up: Demonstrating the value of an organization’s learning culture. Advances in Developing Human Resources, 5(2), 129–131. DOI: https://doi.org/10.1177/1523422303005002001

Woods, A., Dinh, J., & Salas, E. (2017). How do I learn what to do? How the science of training supports learning? In N. Chmiel, F. Fraccaroli, & M. Sverke (Eds.), An introduction to work and organizational psychology: An international perspective, 3rd edition (pp. 335–353). Chichester: John Wiley & Sons Ltd. DOI: https://doi.org/10.1002/9781119168058.ch18

Zakon o radu. (2018). Službeni glasnik Republike Srbije, br. 95/2018.

Objavljeno

23. 10. 2020

Kako citirati

Organizacijska klima in z delom povezano izobraževanje zaposlenih: Andragoška perspektiva. (2020). Andragoška Spoznanja, 26(3), 33-51. https://doi.org/10.4312/as.26.3.33-51

Podobni članki

11-20 od 458

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.