Vključenost odraslih v izobraževanje v Sloveniji z mednarodno primerjavo

Avtorji

  • Tanja Čelebič Urad RS Slovenije za makroekonomske analize

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.14.3-4.90-98

Ključne besede:

izobraževanje odraslih, vključenost v izobraževanje, izobrazbena struktura, koristi od izobraževanja, vseživljenjsko učenje

Povzetek

Avtorica v prispevku najprej prikazuje koristi, ki jih imajo posameznik, družba in gospodarstvo od izobraževanja. Bolje izobraženi imajo v povprečju v primerjavi s slabše izobraženimi višje osebne dohodke, stopnja tveganja revščine je pri njih nižja, izobraževanje pa pozitivno vpliva tudi na gospodarsko rast. Nato avtorica na osnovi razpoložljivih domačih in mednarodnih statističnih podatkov prikaže gibanje vpisa odraslih v izobraževanje v Sloveniji z mednarodno primerjavo z drugimi evropskimi državami in spreminjanje izobrazbene strukture odraslega prebivalstva v obdobju po letu 2000. Primerjava Slovenije z drugimi evropskimi državami in z evropskim povprečjem pokaže, da je vključenost odraslih v starosti od 25 do 64 let v vseživljenjsko učenje s 14,8 odstotkov v letu 2007 med najvišjimi med evropskimi državami in višja od omenjenega povprečja. Tudi vključenost odraslih v srednje in terciarno izobraževanje je višja od evropskega povprečja in se je v obdobju od 2000 do 2006 povečala. Izobrazbena struktura odraslega prebivalstva se postopoma izboljšuje. V obdobju od 2000 do 2007 se je zmanjšal delež prebivalstva s končano največ osnovno šolo in povečal se je delež prebivalstva s terciarno izobrazbo. Vključenost odraslih v starosti od 25 do 64 let v neformalno izobraževanje se je v obdobju od 2003 do 2007 malenkost povečala, v vključenosti kažejo velike razlike glede na doseženo izobrazbo. Kljub pozitivnim gibanjem v vključenosti pa sta razvojna izziva za v prihodnje povezana s spodbujanjem večje vključenosti starejših in nižje izobraženih v formalno in neformalno izobraževanje.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2008

Številka

Rubrika

Za boljšo prakso

Kako citirati

Vključenost odraslih v izobraževanje v Sloveniji z mednarodno primerjavo. (2008). Andragoška Spoznanja, 14(3-4), 90-98. https://doi.org/10.4312/as.14.3-4.90-98

Podobni članki

1-10 od 875

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.