Integracija kot večsmerni proces

Študija primera inovativnih projektov integracije priseljencev v Sloveniji

Avtorji

  • Barbara Samaluk Univerza v Greenwichu, Združeno kraljestvo

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.26.3.103-120

Ključne besede:

migracije, prekarnost, integracija, opolnomočenje, projekti EU, Slovenija

Povzetek

V članku raziskujemo inovativne projekte integracije priseljencev, ki jih financira EU in so se v Sloveniji razvili po globalni ekonomski krizi leta 2008. Pri tem izhajamo iz sociološke literature, ki konceptualizira integracijo kot širši družbeni fenomen, ki varuje pred prekarnostjo. S pomočjo kvalitativnih intervujev s posamezniki, vpetimi v projekte, in drugimi deležniki raziskujemo vzvode projektov, njihove taktike in vpliv na uveljavljene institucije.  Ugotovitve kažejo, da projekte s pomočjo sredstev EU razvijajo proaktivni aktivisti z namenom profesionalizacije teh aktivnosti in oblikovanja partnerstev za razvoj povezanih in medresorskih storitev, ki bi izhajale iz potreb priseljencev in bi bile namenjene njihovemu opolnomočenju, ob tem pa bi vzpostavili profesionalne norme in standarde za integracijo migrantov. Posebni prispevek članka je v razkrivanju večsmernega integracijskega procesa, ki se odmika od prevladujočih integracijskih pristopov, ki segregirajo in zahtevajo spremembe zgolj od migrantov, ter tako vključuje tudi javne institucije in uslužbence, strokovne delavce in družbo gostiteljico kot celoto.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Anderson, B. (2010). Migration, immigration controls and the fashioning of precarious workers. Work, Employment & Society, 24(2), 300–317. DOI: https://doi.org/10.1177/0950017010362141

Bolzman, C. (2002). The social impact of migration policies: The example of immigrant workers and asylum seekers in Switzerland. Social Work in Europe, 9(3), 10–19.

Bonnet, A. (2016). The European Social Fund in Poland. In V. Delteil & V. N. Kirov (Eds.), Labour and Social Transformation in Central and Eastern Europe: Europeanization and Beyond [Kindle Edition] (pp. 3996–4483). London: Routledge.

Brumen, S. L., & Meh, E. (2016). “Vzpon in padec« koridorja: Nekaj refleksij o spremembah na balkanski migracijski poti od poletja 2015. Časopis za kritiko znanosti, XLIV(264), 21–45.

Carmel, E. (2012). European Union migration governance: utility, security and integration. In E. Carmel, A. Cerami, & T. Papadopoulos (Eds.), Migration and welfare in the new Europe : social protection and the challenges of integration (pp. 49–66). Bristol: The Policy Press. DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctt9qgn47.9

Carmel, E., & Cerami, A. (2012). Governing migration and welfare: institutions and emotions in the production of differentail integration. In E. Carmel, A. Cerami, & T. Papadopoulos (Eds.), Migration and welfare in the new Europe: social protection and the challenges of integration (pp. 1–22). Bristol: The Policy Press. DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctt9qgn47

Castel, R. (2003). From Manual Workers to Wage Laborers: The Transformation of the Social Question. London: Transaction Publishers.

Čebron, U. L., & Zorn, J. (2016). Avtonomija in nadzor migracij v Evropskih «tamponskih conah». Dve domovini, 43(1), 61–75.

European Commission. (2010). EUROPE 2020 - A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Brussels: European Commission.

Greer, I., Samaluk, B., & Umney, C. (2019). Toward a Precarious Projectariat? Project dynamics in Slovenian and French social services. Organization Studies, 40(12), 1873–1895. DOI: https://doi.org/10.1177/0170840618800109

Gregorc, T., Brajkovič, E., & Šoštarič, A. (2012). Raziskava o kompetencah migrantov, beguncev ter prosilcev za azil. Ljubljana: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije.

Hertog, L. d. (2016). Money Talks- Mapping the funding for EU external migration policy. CEPS Paper in Liberty and Security in Europe, 95, 3–51.

Kump, S. (2017). Konec varčevanja? Javno financiranje izobraževanja odraslih. Andragoška spoznanja, 23(1), 3–6. DOI: https://doi.org/10.4312/as.23.1.3-6

Ladić, M., Bajt, V., Jalušič, V., & Kogovšek Šalamon, N. (2017). Nacionalni mehanizem za evalvacijo integracije-Slovenija poročilo za leto 2016. Ljubljana: Mirovni inštitut. Medica, K., Lukić, G., & Kralj, A. (2011). Delovne in življenjske razmere delavcev migrantov v Sloveniji. Ljubljana: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije.

Morrice, L., Shan, H., & Sprung, A. (2017). Migration, adult education and learning. Studies in the Education of Adults, 49(2), 129–135. DOI: https://doi.org/10.1080/02660830.2018.1470280

Pajnik, M., & Bajt, V. (2011). »Third Country« Migrant Workers as »Third Class Non-Citizens« in Slovenia. In M. Pjanik & G. Campani (Eds.), Precarious Migrant Labour in Europe (pp. 97–118). Ljubljana: Peace Institute. DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-007-4842-2_6

Papadopoulos, T. (2012). Immigration and the variety of migration integration regimes in the European Union. In E. Carmel, A. Cerami, & T. Papadopoulos (Eds.), Migration and welfare in the new Europe : social protection and the challenges of integration (pp. 23–40). Bristol: The Policy Press. DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctt9qgn47.8

Pistotnik, S., Čebron, U. L., & Kozinc, N. (2016). »Ta prostor je postal naš, skupen prostor. To je zame cilj Fronte.« Intervju z aktivistkama in aktivistom Protirasistične fronte brez meja. Časopis za kritiko znanosti, XLIV(264), 99–118.

Samaluk, B. (2017a). Austerity stabilised through European funds: the impact on Slovenian welfare administration and provision. Industrial Relations Journal, 48(1), 56–71. DOI: https://doi.org/10.1111/irj.12168

Samaluk, B. (2017b). Innovative trade union practices addressing growing precarity characterised by rescaled governance and the shrinking welfare state: the case of Slovenia. In M. Bernaciak & M. Kahancová (Eds.), Innovative union practices in Central-Eastern Europe (pp. 197–217). Brussels: The European Trade Union Institute.

Samaluk, B., & Kall, K. (Forthcoming). Innovative trade union project-based organisations in Central and Eastern Europe: The Case of Slovenia and Estonia. European Journal of Industrial Relations.

Schierup, C.-U., & Krifors, K. (2015). Social exclusion: Migration and social vulnerability. In M. Dahlstedt & A. Neergaard (Eds.), International Migration and Ethnic Relations: Critical Perspectives (pp. 218–244). Abingdon & New York: Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315764979-13

Sindikat delavcev gradbene dejavnosti Slovenije. (2015). Informacije za napotene delavce. Retrieved September 18, 2020, from https://sdgd.si/naslovnica/347/informacije_za_na potene_delavce.html

Statistični Urad RS. (2019). Število prošenj za azil (skupaj in ugodene). Retrieved September 18, 2020, from https://www.stat.si/Pages/cilji/cilj-10.-zmanj%C5%A1ati-neenakosti-znotraj-dr%C5%BEav-in-med-njimi/10.6-%C5%A1tevilo-prvih-pro%C5%A1enj-za-azil-(skupaj-in-sprejetih)-na-prebivalca

Strauss, A. L., & Corbin, J. M. (1990). Basics of qualitative research: grounded theory procedures and techniques. London: Sage.

Svetovalnica za migrante. (2015). Spremljanje aktivnosti za obdobje 10. 4. 2014 to 30. 6. 2015. Ljubljana: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije.

Vrečer, N., & Očkon, N. (2014). Dobre prakse izobraževalnih programov za priseljence. Ljubljana: Andragoški center Slovenije.

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. (2020). Zaposlovanje tujcev. Retrieved September 18, 2020, from https://www.ess.gov.si/trg_dela/trg_dela_v_stevilkah/zaposlovanje_tu jcev

Zorn, J. (2008). Ljudje brez pravice do pravic in vloga socialnega dela. Socialno delo, 47(3/6), 115–131.

Objavljeno

26. 10. 2020

Kako citirati

Integracija kot večsmerni proces: Študija primera inovativnih projektov integracije priseljencev v Sloveniji. (2020). Andragoška Spoznanja, 26(3), 103-120. https://doi.org/10.4312/as.26.3.103-120

Podobni članki

1-10 od 249

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.