Vpliv jomtienske deklaracije na izobraževanje v Indiji

Avtorji

  • Marta Gregorčič Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.14.3-4.99-109

Ključne besede:

jomtienska deklaracija, izobraževalna politika v Indiji, marginalizirane družbene skupine, kritična pedagogika, ljudske iniciative v izobraževanju odraslih

Povzetek

Učenje je že samo po sebi ustvarjanje, še zlasti, ko poteka v spodbujajočem družbenem okolju z dobro premišljeno izobraževalno politiko. Vendar pa nove izobraževalne politike, ki jih za države v razvoju uvajajo Svetovna banka in Združeni narodi, preprečujejo številne kreativne oblike in strukture javnega množičnega izobraževanje, še posebej kritično mišljenje ter ustvarjanje novega znanja prek heterogenega socialnega in kulturnega okolja. Po jomtienski deklaraciji (leta 1990) in dakarskem okviru (leta 2000) izobraževanje v Indiji ne predstavlja več sredstvo razvoja, ampak je naložba v razvoj človeških virov in hegemonijo globalnega trga. V članku so izpostavljeni kritični vidiki post-jomtienske faze v Indiji in nekateri pomembni primeri ljudskega izobraževanja in kritične pedagogike, ki so jih razvile različne izobraževalne iniciative, institucije, nevladne organizacije in gibanja. Besedilo na podlagi kritike nove indijske politike glede opismenjevanja, glede deleža vpisanih v izobraževanje in glede zagotavljanja in razvijanja kvalitetnega izobraževanja odraslih, natančneje obravnava predvsem izobraževanje marginaliziranih družbenih skupin ter izobraževanje žensk.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Objavljeno

01.12.2008

Kako citirati

Gregorčič, M. (2008). Vpliv jomtienske deklaracije na izobraževanje v Indiji. Andragoška Spoznanja, 14(3-4), 99–109. https://doi.org/10.4312/as.14.3-4.99-109

Številka

Rubrike

Za boljšo prakso

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)