Dramske delavnice kot pot osebnostnega razvoja

Avtorji

  • Alenka Vidrih Zavod G. G. A. V.

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.14.3-4.116-126

Ključne besede:

umetnostna terapija, dramska delavnica, osebnostni razvoj, ranljive skupine, spreminjanje kvalitete življenja in dela

Povzetek

Tukaj opisana performativna metoda dramskih delavnic je nastala na podlagi poklicnega odrskega delovanja (igralka, pevka), dela z ljudmi (mentor, trener) stalnega strokovnega izpopolnjevanja ter dolgoletnega raziskovanja in analize uporabe glasu in govorice telesa v izpostavljenem odrskem prostoru in v medosebnem sporazumevanju ter raziskovanja pozitivnih učinkov udeležbe posameznika v ustvarjalnem procesu. Preizkušena je pri delu z ljudmi iz različnih strokovnih okolij in mešanih interesnih skupin. Pridobljene izkušnje in znanje iz dramskih delavnice uporabniku služijo kot opora pri premagovanju ovir, pri razvijanju strategij preživetja, pri boljšemu razumevanju in sprejemanju sebe in okolja ter pri oblikovanju želenih vzorcev ravnanja. Na ta način udeleženci nase prevzamejo odgovornost za izboljševanje kvalitete življenja. Tako na področju izobraževanja (kjer sta motivacija in interakcija neizbežna elementa kvalitetnega prenašanja znanja) kot pri delu z ranljivimi skupinami smo prišli do ugotovitve, da prav način dela udeležencem omogoča preprosto prepoznavanje lastnih in tujih obrazcev obnašanja – videnje sebe in drugih v drugačni luči, nevtralizira napetosti v medosebnih in profesionalnih odnosih. Udeleženci izkusijo lasten izrazni in ustvarjalni potencial. Zaupanje v lastne moči in kreativnost, povečuje zaupanje v življenje kar jim nudi občutek osebne izpolnjenosti. Ugotovitve so zbrane na podlagi zbranih evalvacij, anket, pogovorov, poglobljenih pogovorov, dnevniških zapiskov, dela v skupinah in video posnetkov (z dovoljenjem udeležencev).

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2008

Številka

Rubrika

Za boljšo prakso

Kako citirati

Dramske delavnice kot pot osebnostnega razvoja. (2008). Andragoška Spoznanja, 14(3-4), 116-126. https://doi.org/10.4312/as.14.3-4.116-126