Premislek o položaju pismenosti v sloveniji

Avtorji

  • Ester Možina Andragoški center Slovenije

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.13.1.5-8

Povzetek

O pismenosti odraslih ali funkcionalni pismenosti smo v Slovenji pričeli govoriti v začetku devetdesetih let. Zdaj, ko se že približujemo koncu drugega desetletja odkritja pismenosti pri nas, se zdi, da se ta še vedno vali po zakotjih akademskih in strokovnih krogov in še čaka na veliko odkritje. Je varno spravljena in trdno zaprta v nacionalnih strateških dokumentih,na policah v raziskovalnih poročilih ter v izobraževanju odraslih, ki vse bolj životari na robu izobraževanja mladine, pismenost pa na robu izobraževanja odraslih. Skoraj dve desetletji prizadevanj posameznikov in skupin strokovnjakov, ki se ukvarjajo s pismenostjo otrok, mladine in odraslih, lahko ostaneta brez učinka, če ne bo dovolj politične volje in sodelovalne naravnanosti ključnih resorjev in socialnih partnerjev, da se vključijo v projekte za razvoj pismenosti. [...]

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

01.12.2007

Kako citirati

Možina, E. (2007). Premislek o položaju pismenosti v sloveniji. Andragoška Spoznanja, 13(1), 5–8. https://doi.org/10.4312/as.13.1.5-8

Številka

Rubrike

Uvodnik