O doktorski disertaciji Adrijane Bibe Rebolj z naslovom »Prilagoditve za študente s posebnimi potrebami pri doseganju zahtevanih akademskih standardov«

Avtorji

  • Barbara Šteh Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.26.3.125-128

Ključne besede:

visokošolsko izobraževanje, odnos do oseb s posebnimi potrebami, inkluzija

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bateson, G. (1972). Steps to an Ecology of Mind: Collected Essays in Anthropology, Psychiatry, Evolution, and Epistemology. Chicago: University of Chicago Press.

Leyser, Y., Greenberger, L., Sharoni, V. in Vogel, G. (2011). Students with Disabilities in Teacher Education: Changes in Faculty Attitudes Toward Accommodations Over Ten Years. International Journal of Special Education, 26(1), 162–174.

Seligman, M. E. P. in Csikszentmihalyi, M. (2014). Positive Psychology: An Introduction. V M. Csikszentmihalyi (ur.), Flow and the Foundations of Positive Psychology (str. 279–298). Dordrecht: Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-017-9088-8_18

Upton, T. D. in Harper, D. C. (2002). Multidimensional Disability Attitudes and Equitable Evaluation of Educational Accommodations by College Students without Disabilities. Journal of Postsecondary Education and Disability, 15(2), 115–130.

Prenosi

Objavljeno

26. 10. 2020

Kako citirati

O doktorski disertaciji Adrijane Bibe Rebolj z naslovom »Prilagoditve za študente s posebnimi potrebami pri doseganju zahtevanih akademskih standardov«. (2020). Andragoška Spoznanja, 26(3), 125-128. https://doi.org/10.4312/as.26.3.125-128

Podobni članki

1-10 od 574

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.