Podpora mentorjem pri praktičnem usposabljanju vajencev

Avtorji

  • Tina Klarič Center RS za poklicno izobraževanje, Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.26.3.121-122

Ključne besede:

vajeništvo, mentorstvo, praktično usposabljanje, učenje na delu, smernice za mentorje

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Klarič, T. (ur.) (2020). Končno evalvacijsko poročilo o poskusnem uvajanju vajeniške oblike izobraževanja (še neobjavljeno gradivo). Ljubljana: Center RS za poklicno izobraževanje.

Ličen, N. (2018). Učenje na delovnem mestu, sodobne prakse učenja v delovnem okolju (interno gradivo). Ljubljana: Center RS za poklicno izobraževanje.

Mikulec, B. (2018). Teorije učenja: konceptualni okvir za razumevanje učenja na delovnem mestu in spremljanje mentorjev v podjetju (interno gradivo). Ljubljana: Center RS za poklicno izobraževanje.

Prenosi

Objavljeno

26. 10. 2020

Kako citirati

Podpora mentorjem pri praktičnem usposabljanju vajencev. (2020). Andragoška Spoznanja, 26(3), 121-122. https://doi.org/10.4312/as.26.3.121-122

Podobni članki

1-10 od 982

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.