Dvojezičnost in jezikovno izobraževanje za izboljšanje kognitivnega zdravja starejših ljudi

Avtorji

  • Cécil J. W. Meulenberg Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za kineziološke raziskave

DOI:

https://doi.org/10.4312/as/9577

Ključne besede:

izvršilne funkcije, dvojezičnost, jezikovno izobraževanje, možganska kap, starejši ljudje

Povzetek

V članku raziskujemo, ali lahko vseživljenjsko dvojezičnost povezujemo z zamikom starostnega pešanja kognitivnih sposobnosti in kognitivno rezervo kot mehanizmom, ki pozitivno vpliva na možganske zmogljivosti pri starejših ljudeh. Pregled novejših psiho- in nevrolingvističnih študij kaže, da pri starejših dvojezičnih osebah prihaja do večletnega zamika pojava simptomov demence v primerjavi z enojezičnimi osebami ter da obstajajo pozitivni učinki dvojezičnih možganskih mrež, prav tako povezani z drugimi nevrodegenerativnimi boleznimi. Na tem področju manjka metodologija, vendar pa lahko vseživljenjsko dvojezičnost povezujemo tudi s kognitivno rezervo. Na tej podlagi lahko postavimo hipotezo, da k zdravemu staranju lahko pripomore tudi aktivna raba več jezikov, na podlagi tega pa razpravljamo o jezikovni izobrazbi za starejše ljudi, vlogi univerz za tretje življenjsko obdobje, izvajanju kritičnih vidikov tovrstnih tečajev ter ustrezni oceni učinkovitosti znanja jezikov in kognicije.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Abutalebi, J., Della Rosa, P. A., Castro Gonzaga, A. K., Keim, R., Costa, A., & Perani, D. (2013b). The role of the left putamen in multilingual language production. Brain & Language, 125(3), 307–135. https://doi.org/10.1016/j.bandl.2012.03.009 DOI: https://doi.org/10.1016/j.bandl.2012.03.009

Abutalebi, J., Della Rosa, P. A., Ding, G., Weekes, B., Costa, A., Green, D. W. (2013a). Language proficiency modulates the engagement of cognitive control areas in multilinguals. Cortex, 49(3), 905–911. https://doi.org/10.1016/j.cortex.2012.08.018 DOI: https://doi.org/10.1016/j.cortex.2012.08.018

Abutalebi, J., Della Rosa, P. A., Green, D. W., Hernandez, M., Scifo, P., Keim, R., Cappa, S. F., & Costa, A. (2012). Bilingualism tunes the anterior cingulate cortex for conflict monitoring. Cerebral Cortex, 22(9), 2076–2086. https://doi.org/10.1093/cercor/bhr287 DOI: https://doi.org/10.1093/cercor/bhr287

Abutalebi, J., Guidi, L., Borsa, V., Canini, M., Della Rosa, P. A., Parris, B. A., & Weekes, B. S. (2015). Bilingualism provides a neural reserve for aging populations. Neuropsychologia, 69, 201–210. https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2015.01.040 DOI: https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2015.01.040

Alladi, S., Bak, T. H., Duggirala, V., Surampudi, B., Shailaja, M., Shukla, A. K., Chaudhuri, J. R., & Kaul, S. (2013). Bilingualism delays age at onset of dementia, independent of education and immigration status. Neurology, 81(22), 1938–1944. https://doi.org/10.1212/01.wnl.­0000436620.33155.a4 DOI: https://doi.org/10.1212/01.wnl.0000436620.33155.a4

Alladi, S., Bak, T. H., Mekala, S., Rajan, A., Chaudhuri, J. R., Mioshi, E., Krovvidi, R., Surampudi, B., Duggirala, V., & Kaul, S. (2016). Impact of bilingualism on cognitive outcome after stroke. Stroke, 47(1), 258–261. https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.115.010418 DOI: https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.115.010418

Alladi, S., Bak, T. H., Shailaja, M., Gollahalli, D., Rajan, A., Surampudi, B., Hornberger, M., Duggirala, V., Chaudhuri, J. R., Kaul, S. (2017). Bilingualism delays the onset of behavioral but not aphasic forms of frontotemporal dementia. Neuropsychologia, 99, 207–212. https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2017.03.021 DOI: https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2017.03.021

Anderson, J. A. E., Grundy, J. G., de Frutos, J., Barker, R. M., Grady, C., & Bialystok, E. (2018). Effects of bilingualism on white matter integrity in older adults. Neuroimage, 167,143–150. https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2017.11.038 DOI: https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2017.11.038

Ansaldo, A. I., Ghazi-Saidi, L., & Adrover-Roig, D. (2015). Interference control in elderly bilinguals: Appearances can be misleading. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 37(5), 455–470. https://doi.org/10.1080/13803395.2014.990359 DOI: https://doi.org/10.1080/13803395.2014.990359

Bak. T. H., Long, M. R., Vega-Mendoza, M., & Sorace, A.. (2016). Novelty, challenge and practice: The impact of intensive language learning on attentional functions. PloS One, 11(4), https://doi.org/10.1371/journal.pone.0153485 DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0153485

Bak, T. H., Nissan, J. J., Allerhand, M. M., & Deary, I. J. (2014). Does bilingualism influence cognitive aging? Annals of Neurolology, 75(6), 959–963. https://doi.org/10.1002/ana.24158 DOI: https://doi.org/10.1002/ana.24158

Bialystok, E., Craik, F. I. M., Binns, M. A., Ossher, L., & Freedman, M. (2014). Effects of bilingualism on the age of onset and progression of MCI and AD: Evidence from executive function tests. Neuropsychology, 28(2), 290–304. https://doi.org/10.1037/neu0000023 DOI: https://doi.org/10.1037/neu0000023

Bialystok, E., Craik, F. I., & Freedman, M. (2007). Bilingualism as a protection against the onset of symptoms of dementia. Neuropsychologia, 45(2), 459–464. https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2006.10.009 DOI: https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2006.10.009

Bialystok, E., Craik, F. I. M., & Luk, G. (2012). Bilingualism: consequences for mind and brain. Trends in Cognitive Sciences, 16(4), 240–250. https://doi.org/10.1016/j.tics.2012.03.001 DOI: https://doi.org/10.1016/j.tics.2012.03.001

Bizjak, K. (2010). Neformalno pridobivanje znanja tujega jezika. Studies in Adult Education and Learning, 16(2), 77–87. https://doi.org/10.4312/as.16.2.77-87 DOI: https://doi.org/10.4312/as.16.2.77-87

Borsa, V. M., Perani, D., Della Rosa, P. A., Videsott, G., Guidi, L., Weekes, B. S., Franceschini, R., & Abutalebi, J. (2018). Bilingualism and healthy aging: Aging effects and neural maintenance. Neuropsychologia, 111, 51–61. https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2018.01.012 DOI: https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2018.01.012

Cattaneo, G., Calabria, M., Marne, P., Gironell, A., Abutalebi, J., & Costa, A. (2015). The role of executive control in bilingual language production: A study with Parkinson’s disease individuals. Neuropsychologia, 66, 99–110. https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2014.11.006 DOI: https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2014.11.006

Chertkow, H., Whitehead, V., Phillips, N., Wolfson, C., Atherton, J., & Bergman, H. (2010). Multilingualism (but not always bilingualism) delays the onset of Alzheimer’s disease: evidence from a bilingual community. Alzheimer Disease and Associated Disorders, 24(2), 118–125. https://doi.org/10.1097/WAD.0b013e3181ca1221 DOI: https://doi.org/10.1097/WAD.0b013e3181ca1221

Clare, L., Whitaker, C. J., Craik, F. I., Bialystok, E., Martyr, A., Martin-Forbes, P. A., Bastable, A. J. M., Pye, K. L., Quinn, C., Thomas, E. M., Mueller Gathercole, V. C., & Hindle, J. V. (2016). Bilingualism, executive control, and age at diagnosis among people with early-stage Alzheimer’s disease in Wales. Journal of Neuropsychology, 10(2), 163–185. https://doi.org/10.1111/jnp.12061 DOI: https://doi.org/10.1111/jnp.12061

Craik, F. I., Bialystok, E., & Freedman, M. (2010). Delaying the onset of Alzheimer disease: Bilingualism as a form of cognitive reserve. Neurology, 75(19), 1726–1729. https://doi.org/10.1212/WNL.0b013e3181fc2a1c DOI: https://doi.org/10.1212/WNL.0b013e3181fc2a1c

Crittenden, B. M., Mitchell, D. J., & Duncan, J. (2015). Recruitment of the default mode network during a demanding act of executive control. eLife, 4. https://doi.org/10.7554/eLife.06481 DOI: https://doi.org/10.7554/eLife.06481

Diamond, A. (2013). Executive functions. Annual Reviews of Psychology, 64, 135–168. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-113011-143750 DOI: https://doi.org/10.1146/annurev-psych-113011-143750

Duncan, H. D., Nikelski, J., Pilon, R., Steffener, J., Cherthow, H., & Phillips, N. A. (2018). Structural brain differences between monolingual and multilingual patients with mild cognitive impairment and Alzheimer disease: Evidence for cognitive reserve. Neuropsychologia, 109, 270–282. https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2017.12.036 DOI: https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2017.12.036

Gasquoine, P. G. (2016). Effects of bilingualism on vocabulary, executive functions, age of dementia onset, and regional brain structure. Neuropsychology, 30(8), 988–997. https://doi.org/10.1037/neu0000294 DOI: https://doi.org/10.1037/neu0000294

Gold, B. T. (2015). Lifelong bilingualism and neural reserve against Alzheimer’s disease: A review of findings and potential mechanisms. Behavioral Brain Research, 281, 9–15. https://doi.org/10.1016/j.bbr.2014.12.006 DOI: https://doi.org/10.1016/j.bbr.2014.12.006

Gold, B. T., Johnson, N. F., Powell, D. K. (2013b). Lifelong bilingualism contributes to cognitive reserve against white matter integrity declines in aging. Neuropsychologia, 51(13), 2841–2846. https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2013.09.037 DOI: https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2013.09.037

Gold, B. T., Kim, C., Johnson, N. F., Kryscio, R. J., & Smith, C. D. (2013a). Lifelong bilingualism maintains neural efficiency for cognitive control in aging. Journal of Neuroscience, 33(2), 387–396. https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.3837-12.2013 DOI: https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.3837-12.2013

Gollan, T. H., Salmon, D. P., Montoya, R. I., & Galasko, D. R. (2011). Degree of bilingualism predicts age of diagnosis of Alzheimer’s disease in low-education but not in highly educated Hispanics. Neuropsychologia, 49(14), 3826–3830. https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2011.09.041 DOI: https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2011.09.041

Grady, C. L., Luk, G., Craik, F. I., & Bialystok, E. (2015). Brain network activity in monolingual and bilingual older adults. Neuropsychologia, 66, 170–181. https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2014.10.042 DOI: https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2014.10.042

Hayakawa, S., & Marian, V. (2019). Consequences of multilingualism for neural architecture. Behavioral and Brain Functions, 15(1), 6. https://doi.org/10.1186/s12993-019-0157-z DOI: https://doi.org/10.1186/s12993-019-0157-z

Hindle, J. V., Martin-Forbes, P. A., Bastable, A. J., Pye, K. L., Martyr, A., Whitaker, C. J., Craik F. I. M., Bialystok, E., Thomas, E. M., Mueller Gathercole V. C., & Clare, L. (2015). Cognitive reserve in Parkinson’s disease: The effects of Welsh-English bilingualism on executive function. Parkinson’s Disease, 2015, 943572. https://doi.org/10.1155/2015/943572 DOI: https://doi.org/10.1155/2015/943572

Hlebec, V. (2018). Evaluation of access to long-term care services for old people ageing in place in Slovenia. Zdravstveno Varstvo, 57(3), 116–123. https://doi.org/10.2478/sjph-2018-0015 DOI: https://doi.org/10.2478/sjph-2018-0015

Hlebec, V., Srakar, A, & Majcen, B. (2016). Determinants of unmet needs among Slovenian old population. Zdravstveno Varstvo, 55(1), 78–85. https://doi.org/10.1515/sjph-2016-0011 DOI: https://doi.org/10.1515/sjph-2016-0011

Houtzager, N., Lowie, W., Sprenger, S., & De Bot, K. (2017). A bilingual advantage in task switching? Age-related differences between German monolinguals and Dutch-Frisian bilinguals. Bilingualism: Language & Cognition, 20(1), 69–79. https://doi.org/10.1017/S1366728915000498 DOI: https://doi.org/10.1017/S1366728915000498

Kavčič, M., Hrast, M. F., & Hlebec, V. (2012). Starejši ljudje in njihove strategije shajanja s tveganji za zdravje . Zdravstveno Varstvo, 51, 163–172. https://doi.org/10.2478/v10152-012-0019-7 DOI: https://doi.org/10.2478/v10152-012-0019-7

Kovács, A. M., & Mehler, J. (2009). Cognitive gains in 7-month-old bilingual infants. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(16), 6556–6560. https://doi.org/10.1073/pnas.0811323106 DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.0811323106

Lawton, D. M., Gasquoine, P. G., & Weimer, A. A. (2015). Age of dementia diagnosis in community dwelling bilingual and monolingual Hispanic Americans. Cortex, 66, 141–145. https://doi.org/10.1016/j.cortex.2014.11.017 DOI: https://doi.org/10.1016/j.cortex.2014.11.017

Luk, G., Anderson, J. A., Craik, F. I., Grady, C., & Bialystok, E. (2010). Distinct neural correlates for two types of inhibition in bilinguals: Response inhibition versus interference suppression. Brain & Cognition, 74(3), 347–357. https://doi.org/10.1016/j.bandc.2010.09.004 DOI: https://doi.org/10.1016/j.bandc.2010.09.004

Luk, G., Green, D. W., Abutalebi, J., & Grady, C. (2011). Cognitive control for language switching in bilinguals: A quantitative meta-analysis of functional neuroimaging studies. Language & Cognitive Processes, 27(10), 1479–1488. https://doi.org/10.1080/01690965.2011.613209 DOI: https://doi.org/10.1080/01690965.2011.613209

Martínez-Horta, S., Moreu, A., Perez-Perez, J., Sampedro, F., Horta-Barba, A., Pagonabarraga, J., Gomez-Anson, B., Lozano-Martinez, G. A., Lopez-Mora, D. A., Gamacho, V., Fernández-León, A., Carrió, I., & Kulisevsky, J. (2019). The impact of bilingualism on brain structure and function in Huntington’s disease. Parkinsonism & Related Disorders, 60, 92–97. https://doi.org/10.1016/j.parkreldis.2018.09.017 DOI: https://doi.org/10.1016/j.parkreldis.2018.09.017

Miklič, T. (2018). Vidiki učenja tujih jezikov na univerzi za tretje življenjsko obdobje. Studies in Adult Education and Learning, 24(2), 57–75. https://doi.org/10.4312/as.24.2.57-75 DOI: https://doi.org/10.4312/as.24.2.57-75

Mishra, R. K., Padmanabhuni, M., Bhandari, P., Viswambharan, S., & Prasad, S. G. (2019). Language proficiency does not modulate executive control in older bilinguals. Aging, Neuropsychology and Cognition, 26(6), 920–951. https://doi.org/10.1080/13825585.2018.1562029 DOI: https://doi.org/10.1080/13825585.2018.1562029

Mohades, S. G., Van Schuerbeek, P., Rosseel, Y., Van de Craen, P., Luypaert, R., & Baeken, C. (2015). White matter development is different in bilingual and monolingual children: A longitudinal DTI study. PloS One, 10(2). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0117968 DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0117968

Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., & PRISMA group. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement. Annals of Internal Medicine, 151(4), 264–269. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097 DOI: https://doi.org/10.7326/0003-4819-151-4-200908180-00135

Mukadam, N., Jichi, F., Green, D., & Livingston, G. (2018). The relationship of bilingualism to cognitive decline: The Australian longitudinal study of ageing. International Journal of Geriatric Psychiatry, 33(2), 249–256. https://doi.org/10.1002/gps.4778 DOI: https://doi.org/10.1002/gps.4778

Mukadam, N., Sommerlad, A., & Livingston, G. (2017). The relationship of bilingualism compared to monolingualism to the risk of cognitive decline or dementia: A systematic review and meta-analysis. Journal of Alzheimer’s Disease, 58(1), 45–54. https://doi.org/10.3233/JAD-170131 DOI: https://doi.org/10.3233/JAD-170131

Olsen, R. K., Pangelinan, M. M., Bogulski, C., Chakravarty, M. M., Luk, G., Grady, C. L., & Bialystok, E. (2015). The effect of lifelong bilingualism on regional grey and white matter volumes. Brain Research, 1612, 128–139. https://doi.org/10.1016/j.brainres.2015.02.034 DOI: https://doi.org/10.1016/j.brainres.2015.02.034

Perani, D., Farsad, M., Ballarini, T., Lubian, F., Malpetti, M., Fracchetti, A., Magnani, G., March, A., & Abutalebi, J. (2017). The impact of bilingualism on brain reserve and metabolic connectivity in Alzheimer’s dementia. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114(7), 1690–1695. https://doi.org/10.1073/pnas.1610909114 DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.1610909114

Pevec, T., & Pisnik, A. (2018). Empirical evaluation of a conceptual model for the perceived value of health services. Zdravstveno Varstvo, 57(4), 175–182. https://doi.org/10.2478/sjph-2018-0022 DOI: https://doi.org/10.2478/sjph-2018-0022

Pliatsikas, C. (2019). Multilingualism and brain plasticity. In J. W. Schwieter (Ed.), Handbook of the Neuroscience of Multilingualism (pp. 230–251). John Wiley & Sons. DOI: https://doi.org/10.1002/9781119387725.ch11

Poisnel, G., Arenaza-Urquijo, E., Collette, F., Klimecki, O. M., Marchant, N. L., Wirth, M, de La Sayette, V., Rauchs, G., Salmon, E., Vuilleumier, P., Frison, E., Maillard, A., Vivien, D., Lutz, A., Chételat, G., & Medit-Aging research group. (2018). The Age-Well randomized controlled trial of the Medit-Ageing European project: Effect of meditation or foreign language training on brain and mental health in older adults. Alzheimer’s & Dementia, 4, 714–723. https://doi.org/10.1016/j.trci.2018.10.011 DOI: https://doi.org/10.1016/j.trci.2018.10.011

Ramakers, G. M., Pasinelli, P., Hens, J. J., Gispen, W. H., & De Graan, P. N. (1997). Protein kinase C in synaptic plasticity: Changes in the in situ phosphorylation state of identified pre- and postsynaptic substrates. Progress in Neuro-psychopharmacology & Biological Psychiatry, 21(3), 455–486. https://doi.org/10.1016/s0278-5846(97)00013-4 DOI: https://doi.org/10.1016/S0278-5846(97)00013-4

Ramos, S., Fernández-García, Y., Antón, E., Casaponsa, A., & Duñabeitia, J. A. (2017). Does learning a language in the elderly enhance switching ability? Journal of Neurolinguistics, 43(A), 39–48. https://doi.org/10.1016/j.jneuroling.2016.09.001 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jneuroling.2016.09.001

Sanders, A. E., Hall, C. B., Katz, M. J., & Lipton, R. B. (2012). Non-native language use and risk of incident dementia in the elderly. Journal of Alzheimer’s Disease, 29(1), 99–108. https://doi.org/10.3233/JAD-2011-111631 DOI: https://doi.org/10.3233/JAD-2011-111631

Schweizer, T. A., Ware, J., Fisher, C. E., Craik, F. I., & Bialystok, E. (2012). Bilingualism as a contributor to cognitive reserve: Evidence from brain atrophy in Alzheimer’s disease. Cortex, 48(8), 991–996. https://doi.org/10.1016/j.cortex.2011.04.009 DOI: https://doi.org/10.1016/j.cortex.2011.04.009

Sešek, U. (2012). Neformalno učenje tujih jezikov v Sloveniji – posnetek iz zraka. Vestnik za Tuje Jezike, 4(1–2), 149–157. https://doi.org/10.4312/vestnik.4.149-157 DOI: https://doi.org/10.4312/vestnik.4.149-157

Stern, Y. (2002). What is cognitive reserve? Theory and research application of the reserve concept. Journal of the International Neuropsychological Society, 8(3), 448–460. https://doi.org/10.1017/S1355617702813248 DOI: https://doi.org/10.1017/S1355617702813248

Stern Y. (2012). Cognitive reserve in ageing and Alzheimer’s disease. Lancet Neurology, 11(11), 1006–1012. https://doi.org/10.1016/S1474-4422(12)70191-6 DOI: https://doi.org/10.1016/S1474-4422(12)70191-6

Voits, T., Robson, H., Rothman, J., & Pliatsikas, C. (2020, July 17). The effects of bilingualism on the structure of the hippocampus and on memory performance in ageing bilinguals. PsyArXiv. https://doi.org/10.31234/osf.io/8hcxz DOI: https://doi.org/10.31234/osf.io/8hcxz

Ware, C., Damnee, S., Djabelkhir, L., Cristancho, V., Wu, Y. H., Benovici, J., Pino, M., & Rigaud, A. S. (2017). Maintaining cognitive functioning in healthy seniors with a technology-based foreign language program: A pilot feasibility study. Frontiers in Aging Neuroscience, 9, 42. https://doi.org/10.3389/fnagi.2017.00042 DOI: https://doi.org/10.3389/fnagi.2017.00042

Wilson, R. S., Boyle, P. A., Yang, J., James, B. D., & Bennett, D. A. (2015). Early life instruction in foreign language and music and incidence of mild cognitive impairment. Neuropsychology, 29(2), 292–302. https://doi.org/10.1037/neu0000129 DOI: https://doi.org/10.1037/neu0000129

Woumans, E., Santens, P., Sieben, A., Versijpt, J., Stevens, M., & Duyck, W. (2015). Bilingualism delays clinical manifestation of Alzheimer’s disease. Bilingualism: Language & Cognition, 18(3), 568–574. https://doi.org/10.1017/S136672891400087X DOI: https://doi.org/10.1017/S136672891400087X

Woumans, E., Versijpt, J., Sieben, A., Santens, P., & Duyck, W. (2017). Bilingualism and cognitive decline: A story of pride and prejudice. Journal of Alzheimer’s Disease, 60(4), 1237–1239. https://doi.org/10.3233/JAD-170759 DOI: https://doi.org/10.3233/JAD-170759

Yeung, C. M., St. John, P. D., Menec, V., & Tyas, S. L. (2014). Is bilingualism associated with a lower risk of dementia in community-living older adults? Cross sectional and prospective analyses. Alzheimer Disease and Associated Disorders, 28(4), 326–332. https://doi.org/10.1097/WAD.0000000000000019 DOI: https://doi.org/10.1097/WAD.0000000000000019

Zahodne, L. B., Schofield, P. W., Farrell, M. T., Stern, Y., & Manly, J. J. (2014). Bilingualism does not alter cognitive decline or dementia risk among Spanish-speking immigrants. Neuropsychology, 28(2), 238–246. https://doi.org/10.1037/neu0000014 DOI: https://doi.org/10.1037/neu0000014

Zaletel, M., Levec, T., Zajec Mihelič, A., & Zaletel Kragelj, L. (2011). Individual and social identity of residents of old people’s homes in Slovenia. Zdravstveno Varstvo, 50, 272–285. https://doi.org/10.2478/v10152-011-0006-4 DOI: https://doi.org/10.2478/v10152-011-0006-4

Zavrl, K., & Radovan, M. (2016). Tečaji španščine za starejše odrasle na univerzi za tretje življenjsko obdobje in v dnevnih centrih aktivnosti za starejše. Studies in Adult Education and Learning, 22(1), 7–20. https://doi.org/10.4312/as.22.1.7-20 DOI: https://doi.org/10.4312/as.22.1.7-20

Objavljeno

10. 05. 2021 — posodobljeno 22. 10. 2021

Kako citirati

Dvojezičnost in jezikovno izobraževanje za izboljšanje kognitivnega zdravja starejših ljudi. (2021). Andragoška Spoznanja, 27(2), 33-52. https://doi.org/10.4312/as/9577

Podobni članki

1-10 od 572

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.