Mnenja o izobraževanju starejših oseb na kulturno-umetniškem področju

Avtorji

  • Urška Gačnik
  • Jernej Kovač Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/as/9584

Ključne besede:

izobraževanje, kultura, umetnost, starejše osebe, domovi za starejše

Povzetek

Predstavljamo raziskavo o mnenju stanovalcev domov za starejše o izobraževanju na kulturno-umetniškem področju. V raziskavi nas je uvodoma zanimalo, kakšno je mnenje o pomenu izobraževanja na kulturno-umetniškem področju, v nadaljevanju pa smo posebno pozornost namenili ugotavljanju obstoja razlik v mnenju o pomembnosti izobraževanja na kulturno-umetniškem področju glede na spol, najvišjo stopnjo pridobljene izobrazbe, izvorno okolje in starost. Raziskovalni vzorec je vključeval 77 udeležencev, ki bivajo v domovih za starejše v Mariboru. Izsledki raziskave kažejo, da se velika večina starejših oseb zaveda pomena izobraževanja na kulturno-umetniškem področju. Ob tem se je izkazalo, da moški in osebe z višjo stopnjo izobrazbe izobraževanju na kulturno-umetniškem področju pripisujejo večji pomen kot ženske in tisti z nižjo stopnjo izobrazbe, medtem ko pri kategorijah izvorno okolje in starost ni bilo zaznati večjih razlik. Pridobljene ugotovitve lahko služijo kot smernice za nadaljnje načrtovanje in raziskovanje izobraževanja na kulturno-umetniškem področju pri starejših osebah, ki bivajo v domovih.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Alfredsson Olsson, E. in Heikkinen, S. (2019). “I will never quit dancing”: The emotional experiences of social dancing among older persons. Journal of Aging Studies, 51, 1–8. https://doi.org/10.1016/j.jaging.2019.100786 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jaging.2019.100786

Bagari, M. (2018). Staranje prebivalstva v Sloveniji: izziv socialnemu varstvu. Socialni izziv, 39(23), 5–8.

Baker, D. W., Gazmararian, J. A., Sudano, J. in Patterson, M. (2000). The Association Between Age and Healt Literacy Among Elderly Persons. Journal of Gerontology, 55(6), 368–374. https://doi.org/10.1093/geronb/55.6.S368 DOI: https://doi.org/10.1093/geronb/55.6.S368

Bednaš, M., Čelebič, T., Fajić, L., Glažar, M., Hagner, M., Hribernik, M. in Zver, E. (2019). Poročilo o razvoju 2019. UMAR.

Belič, M. (1997). Dodajmo življenje letom. V I. Hojnik Zupanc (ur.), Dom za starejše kot tretji dom (str. 127–134). Gerontološko društvo Slovenije.

Buchalter, S. I. (2011). Art theraphy and creative coping techniques for older adults. Jessica Kingsley Publishers.

Dahms, R., Haesner, M. in Steinhagen Thiessen, E. (2017). The effect of music on daily structures of nursing home residents. Innovation in Aging, 1(1), 1166. https://doi.org/10.1093/geroni/igx­004.4250 DOI: https://doi.org/10.1093/geroni/igx004.4250

Filipovič Hrast, M. in Hlebec, V. (2015). Staranje prebivalstva: oskrba, blaginja in solidarnost. Fakulteta za družbene vede, Založba FDV.

Gačnik, U. (2020). Izobraževanje starejših oseb na kulturno–umetniškem področju v domu starostnikov [Magistrska naloga]. Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta. DOI: https://doi.org/10.4312/as/9584

Gregorčič, M. (2019). Bottom-up strategies for community engagement and informal learning: Targeting men aged 60 years or more. Andragoška spoznanja, 25(2), 19–35. https://doi.org/10.4312/as.25.2.19-35 DOI: https://doi.org/10.4312/as.25.2.19-35

Hetland, L., Winner, E., Veenema, S. in Sheridian, K. M. (2013). The real benefits of visual arts education (2nd ed.). Teachers College Press.

Hojnik Zupanc, I. (1997). Dodajmo življenje letom. V I. Hojnik Zupanc (ur.), V starosti lahko opešajo moči, kaj pa potem? (str. 115–125). Gerontološko društvo Slovenije.

Jelenc Krašovec, S., Fragoso, A. in Gregorčič, M. (2019). Uvodnik: Dejavnejše vključevanje starejših moških v skupnost. Andragoška spoznanja, 25(2), 11–18. https://doi.org/10.4312/as.25.2.3-18 DOI: https://doi.org/10.4312/as.25.2.3-18

Jelenc Krašovec, S., Radovan, M., Močilnikar, Š. in Šegula, S. (2014). Ali so društva pomembna za učenje starejših v skupnosti. Andragoška spoznanja, 20(3), 9–26. https://doi.org/10.4312/as.20.3.9-26 DOI: https://doi.org/10.4312/as.20.3.9-26

Kim, A. in Merriam, S. B. (2010). Motivations for learning among older adults in a learning in retirement institute. Educational Gerontology, 30(6), 441–455. https://doi.org/10.1080/03601270490445069 DOI: https://doi.org/10.1080/03601270490445069

Kump, S. in Jelenc Krašovec, S. (2009). Vseživljenjsko učenje, izobraževanje starejših odraslih. Pedagoški inštitut Ljubljana.

Li, L., Chang, H., Yeh, H., Hou, C. J., Tsai, C. in Tsai, J. (2010). Factors associated with leisure participation among the elederly living in long-term care facilities. International Journal of Gerontology, 4(2), 69–74. https://doi.org/10.1016/S1873-9598(10)70026-0 DOI: https://doi.org/10.1016/S1873-9598(10)70026-0

Lunežnik, V., Hofman A. in Ličen N. (2018). Glasba in staranje: Prispevek k raziskovanju vloge glasbe pri kakovostnem staranju na primeru doma za starejše Ptuj. Muzikološki zbornik, 54(1), 123–140. https://doi.org/10.4312/mz.54.1.123-140 DOI: https://doi.org/10.4312/mz.54.1.123-140

Macuh, B. (2017). Življenjski slog starejših v domovih starejših. Andragoška spoznanja, 23(1), 53–71. https://doi.org/10.4312/as.23.1.53-71 DOI: https://doi.org/10.4312/as.23.1.53-71

Moody, H. R. in Sasser, J. R. (2018). Aging: Concepts and controversies (9th ed.). Sage Publications.

Pečjak, V. (2007). Psihologija staranja. Samozaložba.

Perry Magniant, R. C. (2004). Art theraphy with older adults. Charles Thomas.

Phillips, K. D. in Flood, M. (2007). Creativity in older adults: A plethora of possibilities. Issues in Mental Health Nursing, 28(4), 389–411. https://doi.org/10.1080/01612840701252956 DOI: https://doi.org/10.1080/01612840701252956

Putri, D. M. P. in Sulistyowati, E. T. (2019). Art Therapy on the Cognitive Function of Elderly with Dementia. Indonesian Journal of nursing and midwifery, 7(2), 60–67. DOI: https://doi.org/10.21927/jnki.2019.7(2).60-67

Ramovš, J. (2003). Kakovostna starost. Socialna gerontologija in gerontagogika. Inštitut Antona Trstenjaka.

Ramovš, J. (2005a). Zdrava poznejša leta: Naj bodo tudi lepa. V J. Turk (ur.), Medčloveški in medgene­racijski odnosi – pogoj za kakovostna poznejša leta (str. 292–321). Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije.

Ramovš, J. (2005b). Zdrava poznejša leta: Naj bodo tudi lepa. V J. Turk (ur.), Tečaji za kakovostno življenje po upokojitvi in lepše sožitje generacij (str. 258–269). Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije.

Randick, N. M. in Dermer, S. B. (2013). The relationship of school art therapy and the American school counselor national model. Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association, 30(1), 30–35. https://doi.org/10.1080/07421656.2013.757507 DOI: https://doi.org/10.1080/07421656.2013.757507

Rudolf, T. (2016). Pomoč z likovno umetnostjo kot opora pri vstopu v tretje življenjsko obdobje. AR: arhitektura, raziskave, 17(2), 22–29.

Wexler, M. (2014). A poetry program for the very elderly–Narrative perspective on one therapeutic model. Journal of Poetry Therapy, 27(1), 35–46. https://doi.org/10.1080/08893675.2014.871811 DOI: https://doi.org/10.1080/08893675.2014.871811

Prenosi

Objavljeno

19. 04. 2021

Kako citirati

Mnenja o izobraževanju starejših oseb na kulturno-umetniškem področju. (2021). Andragoška Spoznanja, 27(1), 139-151. https://doi.org/10.4312/as/9584

Podobni članki

1-10 od 730

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.