Nasilje vsakdanjega življenja

Avtorji

  • Andreja Pšeničny Inštitut za razvoj človeških virov
  • Luna Jurančič Šribar Inštitut za razvoj človeških virov

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.13.1.39-50

Ključne besede:

izgorelost, strukturno nasilje, individualizacija, zaposlitev, osebnostna struktura, socializacija, kapital

Povzetek

Vsako družbeno obdobje povzroča psihosomatska obolenja, ki so posledica sinergije med družbenimi razmerami in posameznikovimi lastnostmi. Zdi se, da je izgorevanje in izgorelost bolezen, ki tako v svojih vzrokih kot tudi v svojih simptomih odslikava duh časa, v katerem živimo. Najbolj želene, podpirane in družbeno sprejete osebnostne lastnosti so lahko hkrati tudi posameznikov »program za samouničenje«. Obdobje »tekoče moderne«, kot današnje obdobje imenuje Zygmunt Bauman (2002), nas vse bolj prepušča nam samim. Družbene norme in vrednote seveda niso izginile, vendar se vse bolj spreminjajo, saj si moramo sami razviti svoj vrednostni sistem oziroma zgraditi hierarhijo lastnih vrednot. To se dogaja tudi na področju dela, področju, ki nam je dolga leta nudilo občutek varnosti in pomagalo ustvarjati jasno identiteto. Za današnje obdobje so značilni nestanovitna zaposlitev, individualizacija, spremembe vrednot, nezmožnost posameznikovega vplivanja in nadzora nad širšimi družbenimi spremembami, kar se pri posameznikih odraža v nasilju lastne prisile. Najvidnejša oblika nasilja so manipulacije, s katerimi lahko obvladujemo druge tako, da jih ustrahujemo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2007

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Nasilje vsakdanjega življenja. (2007). Andragoška Spoznanja, 13(1), 39-50. https://doi.org/10.4312/as.13.1.39-50

Podobni članki

1-10 od 60

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.