Zbiranje dokazov o vplivu učenja starejših odraslih na aktivno staranje

Kvantitativna študija

Avtorji

  • Marvin Formosa Oddelek za gerontologijo in preučevanje demence, Fakulteta za socialno blaginjo, Univerza na Malti, Msida, Malta

DOI:

https://doi.org/10.4312/as/9934

Ključne besede:

univerza za tretje življenjsko obdobje, socialni kapital, uspešno staranje, Malta

Povzetek

Vseživljenjsko učenje je eden od temeljev aktivnega staranja, saj učenje krepi dobro počutje in tako omogoča starejšim ljudem, da ostajajo zdravi in vključeni v družbo. Članek poroča o študiji tipa prej-potem (pretest-posttest), izvedeni na Univerzi za tretje življenjsko obdobje na Malti, ki je merila učinek, ki ga ima učenje kasneje v življenju na aktivno staranje. Ugotovitve so pokazale, da ima učenje starejših odraslih močan pozitiven vpliv na stopnjo aktivnega staranja udeležencev in zanje pomeni vir socialnega kapitala, hkrati pa so ljudje, ki so imeli v zgodnjem življenju pozitivne izkušnje z učenjem, bolj motivirani, da sodelujejo pri učenju tudi kasneje. Članek ugotavlja, da vseživljenjsko učenje pri starejših odraslih lahko blaži socialno izolacijo, kognitivno oslabitev in starostno diskriminacijo, ki se običajno pojavijo pri starejših.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Amado, C. A. F., São José, J. M., & Santos, S. P. (2016). Measuring active ageing: A Data Envelopment Analysis approach. European Journal of Operational Research, 255(1), 1–17. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2016.04.048 DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejor.2016.04.048

Arpino, B., & Solé Auró, A. (2019). Education inequalities in health among older European men and women: The role of active aging. Journal of Aging and Health, 31(1), 185–208. https://doi.org/10.1177/0898264317726390 DOI: https://doi.org/10.1177/0898264317726390

Bélanger, E., Ahmed, T., Filiatrault, J., Yu, H. T., & Zunzunegui, M. V. (2017). An empirical comparison of different models of active aging in Canada: The international mobility in aging study. The Gerontologist, 57(2), 197–205. https://doi.org/10.1093/geront/gnv126 DOI: https://doi.org/10.1093/geront/gnv126

Börsch-Supan, A., Kneipo, T., Litwin, H., Myck, M., & Weber, G. (Eds.). (2015). Ageing in Europe - Supporting Policies for an inclusive society. De Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110444414 DOI: https://doi.org/10.1515/9783110444414

Boulton-Lewis, G. M., & Buys, L. (2015). Learning choices, older Australians and active ageing. Educational Gerontology, 41(11), 757–766. https://doi.org/10.1080/03601277.2015.1039455 DOI: https://doi.org/10.1080/03601277.2015.1039455

Boulton-Lewis, G. M., Buys, L., & Lovie-Kitchin, J. (2006). Learning and active aging. Educational Gerontology, 32(4), 271–282. https://doi.org/10.1080/03601270500494030 DOI: https://doi.org/10.1080/03601270500494030

Boulton-Lewis, G. M., & Tam, M. (Eds.). (2012). Active ageing, active learning: Issues and challenges. Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-007-2111-1 DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-007-2111-1

Buys, L., & Miller, E. (2012). Active ageing: Developing a quantitative multidimensional measure. In G. Boulton-Lewis & M. Tam (Eds.), Active ageing, active learning: Issues and challenges (pp. 103–118). Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-007-2111-1 DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-007-2111-1_7

Cohen, J. (1992). A power primer. Psychological Bulletin, 112(1), 155–159. https://doi.org/10.1037/0033-2909.112.1.155 DOI: https://doi.org/10.1037/0033-2909.112.1.155

Fernández-Ballesteros, R., Caprara, M., Schettini, R., Bustillos, A., Mendoza-Nunez, V., Orosa, T., Kornfeld, R., Rojas, M., López, M. D., Santacreu, L. M., Molina, M. Á., & Zamarrón, M. D. (2013). Effects of university programs for older adults: Changes in cultural and group stereotype, self-perception of aging, and emotional balance. Educational Gerontology, 39(2), 119–131. https://doi.org/10.1080/03601277.2012.699817 DOI: https://doi.org/10.1080/03601277.2012.699817

Fernández-Ballesteros, R., Molina, M. Á., Schettini, R., & del Rey, Á. L. (2012). Promoting active aging through university programs for older adults: An evaluation study. GeroPsych: The Journal of Gerontopsychology and Geriatric Psychiatry, 25(3), 145–154. https://doi.org/10.1024/1662-9647/a000064 DOI: https://doi.org/10.1024/1662-9647/a000064

Findsen, B., & Formosa, M. (2011). Lifelong learning in later life: A handbook on older adult learning. Sense Publishers. DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-6091-651-9

Findsen, B. & Formosa, M. (2016a). Concluding remarks. In B. Findsen & M. Formosa (Eds.), International perspectives on older adult education: Research, policies, practices (pp. 507–519). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-24939-1_44 DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-24939-1_44

Findsen, B., & Formosa, M. (2016b). Introduction. In B. Findsen & M. Formosa (Eds.), International perspectives on older adult education: Research, policies, practices (pp. 1–9). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-24939-1_1 DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-24939-1_1

Formosa, M. (2005). Feminism and critical educational gerontology: An agenda for good practice. Ageing International, 30(4), 396–411. https://doi.org/10.1007/s12126-005-1023-x DOI: https://doi.org/10.1007/s12126-005-1023-x

Formosa, M. (2007). A Bourdieusian interpretation of the University of the Third Age in Malta. Journal of Maltese Education Research, 4(2), 1–16.

Formosa, M. (2010). Universities of the Third Age: A rationale for transformative education in later life. Journal of Transformative Education, 8(3), 197–219. https://doi.org/10.1177/1541344611419857 DOI: https://doi.org/10.1177/1541344611419857

Formosa, M. (2011). Critical educational gerontology: A third statement of principles. International Journal of Education and Ageing, 2(1), 317–332.

Formosa, M. (2012). European Union policy on older adult learning: A critical commentary. Journal of Aging and Social Policy, 24(4), 384–399. https://doi.org/10.1080/08959420.2012.735162 DOI: https://doi.org/10.1080/08959420.2012.735162

Formosa, M. (2016). Malta. In B. Findsen & M. Formosa (Eds.), International perspectives on older adult education: Research, policies, practices (pp. 161–272). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-24939-1_23 DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-24939-1_23

Formosa, M. (2019a). Active ageing in the fourth age: The experiences and perspectives of older persons in long-term care. Geopolitical Social Security and Freedom Journal, 2(1), 78–92. https://doi.org/10.2478/gssfj-2019-0008 DOI: https://doi.org/10.2478/gssfj-2019-0008

Formosa, M. (2019b). Active ageing through lifelong learning: The University of the Third Age. In M. Formosa (Ed.), The University of the Third Age and active ageing: European and Asian-Pacific perspectives (pp. 3–18). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-21515-6_1 DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-21515-6_1

Formosa, M. (2019c). Concluding remarks and reflections. In M. Formosa (Ed.), The University of the Third Age and active ageing: European and Asian-Pacific perspectives (pp. 259–272). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-21515-6_21 DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-21515-6_21

Formosa, M. (2019d). Educational gerontology. In D. Gu & M.E. Dupre (Eds.), Encyclopedia of gerontology and population ageing. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-69892-2_411-1 DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-69892-2_411-1

Formosa, M. (2019e). Third age learning for active ageing in Malta: Successes and limitations. In M. Formosa (Ed.), The University of the Third Age and active ageing: European and Asian-Pacific perspectives (pp. 81–93). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-21515-6_7 DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-21515-6_7

Formosa, M. (2019f). Universities of the Third Age. In D. Gu & M. E. Dupre (Eds.), Encyclopedia of gerontology and population ageing. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-69892-2_412-1 DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-69892-2_412-1

Formosa, M. (2020). Activity theory as a foundation for active ageing policy: The Maltese experience. Social Gerontology Journal, 18(1), 13–24. https://doi.org/10.24917/10.24917/24500232.181.1

Formosa, M. (2021). From invisibility to inclusion: Opening the doors for older men at the University of the Third Age in Malta. Gerontology and Geriatrics Education. https://doi.org/10.1080/02701960.2021.1913413 DOI: https://doi.org/10.1080/02701960.2021.1913413

Formosa, M., Chetcuti Galea, R., & Farrugia Bonello, M. (2014). Older men learning through religious and political affiliations: Case studies from Malta. Andragoška spoznanja/Andragogic Perspectives, 20(3), 57–69. https://doi.org/10.4312/as.20.3.57-69 DOI: https://doi.org/10.4312/as.20.3.57-69

Formosa, M., & Galea, R. (2020). Critical educational gerontology at a senior centre in Malta: Possibilities and limitations for critical consciousness. Educational Gerontology, 46(2), 59–71. https://doi.org/10.1080/03601277.2020.1711587 DOI: https://doi.org/10.1080/03601277.2020.1711587

Fragoso, A., Ricardo, R., Tavares, N. & Coelho, A. (2014). Shoulder to shoulder? Masculinities and informal learning in later life. Andragoška spoznanja/Andragogic Perspectives, 20(3), 27–39. https://doi.org/10.4312/as.20.3.27-29 DOI: https://doi.org/10.4312/as.20.3.27-29

Gerontology Research Center. (n.d.). University of Jyvaskyla Active Ageing Scale UJACAS. https://www.gerec.fi/en/research/activeageing/active-ageing-agnes-study/active-ageing-scale-ujacas/

Gilleard, C., & Higgs, P. (2020). Social divisions and later life: Difference, diversity and inequality. Polity Press. DOI: https://doi.org/10.1332/policypress/9781447338598.001.0001

Glendenning, F., & Battersby, D. (1990). Why we need educational gerontology and education for older adults: A statement of first principles. In F. Glendenning & K. Percy (Eds.), Ageing, education and society: Readings in educational gerontology (pp. 219–231). Association for Educational Gerontology.

Gorard, S. (2010). Participation in learning: Barriers to learning. In G. Cooper, J. Field, U. Goswani, R. Jenkins, & B. Sahakian (Eds.), Mental capital and wellbeing: Inquiry into the future of lifelong learning (pp. 351–360). Wiley-Blackwell.

International Longevity Centre Brazil. (2015). Active ageing: A policy framework in response to the longevity revolution. International Longevity Centre Brazil.

Keaney, E., & Oskala, A. (2007). The golden age of the arts? Taking part survey findings on older people and the arts. Cultural Trends, 16(4), 323–355. https://doi.org/10.1080/09548960701692696 DOI: https://doi.org/10.1080/09548960701692696

Khamis, H. (2008). Measures of association. How to choose? Journal of Diagnostic Medical Sonography, 24(3), 155–162. https://doi.org/10.1177/8756479308317006 DOI: https://doi.org/10.1177/8756479308317006

Kimberley, H., Golding, B., & Simons, B. (2016). The company of others: Generating knowhow in later life. International Journal of Lifelong Education, 35(5), 509–521. https://doi.org/10.1080/02601370.2016.1224038 DOI: https://doi.org/10.1080/02601370.2016.1224038

Lamb, R., & Brady, R. M. (2005). Participation in lifelong learning institutes: What turns members on? Educational Gerontology, 31(3), 207–224. https://doi.org/10.1080/03601270590900936 DOI: https://doi.org/10.1080/03601270590900936

Maćkowicz, J., & Wnęk-Gozdek, J. (2019). Late-life learning for social inclusion: Universities of the Third Age in Poland. In M. Formosa (Ed.), The University of the Third Age and active ageing: European and Asian-Pacific perspectives (pp. 95–105). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-21515-6_8 DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-21515-6_8

Mercken, C. (2010). Education in an ageing society. Drukkerij.

Midwinter, E. (1984). Universities of the Third Age: English version. In E. Midwinter (Ed.), Mutual Aid Universities (pp. 3–19). Croom Helm Ltd.

Midwinter, E. (1996). Thriving people: The growth and prospects of the U3A in the UK. Third Age Trust.

Narushima, M, Liu, J., & Diestelkamp, N. (2018). Lifelong learning in active ageing discourse: Its conserving effect on wellbeing, health and vulnerability. Ageing & Society, 38(4), 651–675. https://doi.org/10.1017/S0144686X16001136 DOI: https://doi.org/10.1017/S0144686X16001136

National Statistics Office. (2020, July 10). World population day: 11 July 2020 [News release]. https://nso.gov.mt/en/News_Releases/Documents/2020/07/News2020_114.pdf

Newman, A., Goulding, A., & Whitehead, C. (2013). How cultural capital, habitus and class influence the responses of older adults to the field of contemporary visual art. Poetics (Amst), 41(5), 456–480. https://doi.org/10.1016/j.poetic.2013.07.001 DOI: https://doi.org/10.1016/j.poetic.2013.07.001

Ordonez, T. N., Lima-Silva, T. B., & Cachioni, M. (2011). Subjective and psychological well-being of students of a University of the Third Age. Dementia e Neuropsychologia, 5(3), 216–225. https://doi.org/10.1590/S1980-57642011DN05030010 DOI: https://doi.org/10.1590/S1980-57642011DN05030010

Orsega-Smith, E. M., Payne, L. L., Mowen, A. J., Ho, C.-H., & Godbey, G. C. (2007). The role of social support and self-efficacy in shaping the leisure time physical activity of older adults. Journal of Leisure Research, 39(4), 705–727. https://doi.org/10.1080/00222216.2007.11950129 DOI: https://doi.org/10.1080/00222216.2007.11950129

Percy, K. (1990) The future of Educational Gerontology: A second statement of first principles. In F. Glendenning & K. Percy (Eds.), Ageing, education and society: Readings in educational gerontology. Association for Educational Gerontology.

Percy, K. (2019). ‘An alternative ageing experience’: An account and assessment of the University of the Third Age in Britain. In M. Formosa (Ed.), The University of the Third Age and active ageing: European and Asian-Pacific perspectives (pp. 33–43). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-21515-6_3 DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-21515-6_3

Rantanen, T., Portegijs, E., Kokko, K., Rantakokko, M., Törmäkangas, T., & Saajanaho, M. (2019). Developing an assessment method of active aging: University of Jyväskylä Active Aging Scale. Journal of Aging and Health, 31(6), 1002–1024. https://doi.org/10.1177/0898264317750449 DOI: https://doi.org/10.1177/0898264317750449

Ravallion, M. (2010). Mashup indices of development [policy research working paper 5432]. The World Bank. DOI: https://doi.org/10.1596/1813-9450-5432

Russell, H. (2008). Later life: A time to learn. Educational Gerontology, 34(3), 206–224. https://doi.org/10.1080/03601270701835981 DOI: https://doi.org/10.1080/03601270701835981

Salter, B., & Salter, C. (2018). The politics of ageing: Health consumers, markets and hegemonic challenge. Sociology of Health & Illness, 40(6), 1069–1086. https://doi.org/10.1111/1467-9566.12743 DOI: https://doi.org/10.1111/1467-9566.12743

Tam, M. (2013). A model of active ageing through elder learning: The Elder Academy Network in Hong Kong. Educational Gerontology, 39(4), 250–258. http://dx.doi.org/10.1080/03601277.2013.750931 DOI: https://doi.org/10.1080/03601277.2013.750931

Tam, M. (2014). Understanding and theorizing the role of culture in the conceptualizations of successful aging and lifelong learning. Educational Gerontology, 40(12), 881–893. https://doi.org/10.1080/03601277.2014.907072 DOI: https://doi.org/10.1080/03601277.2014.907072

Tambaum, T., Tuul, F., & Sirotkina, R. (2019). What is missing - Older male learners or a community strategy? Andragoška spoznanja/Studies in Adult Education and Learning, 25(2), 67–79. https://doi.org/10.4312/as.25.2.67-79 DOI: https://doi.org/10.4312/as.25.2.67-79

Thanakwang, K., Isaramalai, S. A., & Hatthakit, U. (2014). Development and psychometric testing of the active aging scale for Thai adults. Clinical Interventions in Aging, 9, 1211–1221. https://doi.org/10.2147/CIA.S66069 DOI: https://doi.org/10.2147/CIA.S66069

Third Age Trust. (2018). Learning not lonely. Living life. Expanding horizons. Challenging conventions. The Third Age Trust. https://indd.adobe.com/view/c99ad603-0622-4636-b12c-9f8ad363dae8

Toepoel, V. (2013). Ageing, leisure, and social connectedness: How could leisure help reduce social isolation of older people? Social Indicators Research, 113(1), 355–372. https://doi.org/10.1007/s11205-012-0097-6 DOI: https://doi.org/10.1007/s11205-012-0097-6

Walker, A. (2009). Commentary: The emergence and application of active aging in Europe. Journal of Ageing & Social Policy, 21(1), 75–93. https://doi.org/10.1080/08959420802529986 DOI: https://doi.org/10.1080/08959420802529986

Watson, D., Clark, L. A., & Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief measures of positive and negative affect: The PANAS scales. Journal of Personality and Social Psychology, 54(6), 1063–1070. https://doi.org/10.1037/0022-3514.54.6.1063 DOI: https://doi.org/10.1037/0022-3514.54.6.1063

Wilińska, M. (2016). Proud to be a woman: Womanhood, old age, and emotions. Journal of Women & Aging, 28(4), 334–345. https://doi.org/10.1080/08952841.2015.1017431 DOI: https://doi.org/10.1080/08952841.2015.1017431

World Health Organization. (2002). Active ageing: A policy framework. World Health Organization.

Zaidi, A. (2015). Creating and using the evidence base: The case of the Active Ageing Index. Contemporary Social Science, 10(2), 148–159. https://doi.org/10.1080/21582041.2015.1056750 DOI: https://doi.org/10.1080/21582041.2015.1056750

Objavljeno

11. 06. 2021 — posodobljeno 22. 10. 2021

Kako citirati

Zbiranje dokazov o vplivu učenja starejših odraslih na aktivno staranje: Kvantitativna študija. (2021). Andragoška Spoznanja, 27(2), 53-74. https://doi.org/10.4312/as/9934

Podobni članki

11-20 od 449

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)