Vpliv kulture na prenos znanja v Burkini Faso in Gani

Avtorji

  • Corinne Brion Univerza v Daytonu, Fakulteta za pedagogiko in zdravstvene vede, Združene države

DOI:

https://doi.org/10.4312/as/9990

Ključne besede:

šest dimenzij nacionalne kulture, usposabljanje, prenos znanja, strokovno izpopolnjevanje, strokovno učenje

Povzetek

Kultura je prevladujoča sila v življenju ljudi, ki vpliva na učenje in tako na prenos znanja. Ker je delo v mednarodnem okolju postalo ustaljena norma in se po svetu vsako leto milijarde dolarjev porabijo za strokovno učenje, je ključnega pomena, da organizacije razumejo vlogo kulture pri prenosu znanja. V članku je predstavljena kvalitativna študija, ki znotraj pojmovnega okvira večdimenzionalnega modela prenosa znanja in modela šestih dimenzij nacionalne kulture v obliki študije primera raziskuje vpliv kulture na prenos znanja v Burkini Faso in Gani v Zahodni Afriki. Opravljeni so bili intervjuji z 20 ravnatelji, ki so se udeležili vodstvenega strokovnega izpopolnjevanja v Gani in Burkini Faso, zbiranje podatkov pa je vključevalo tudi opazovanje in analizo dokumentov. Rezultati so pokazali, da pri teh dveh narodih na prenos znanja vpliva več kulturnih dejavnikov, in sicer v začetni in naknadni fazi. Na podlagi rezultatov so bila pripravljena tudi priporočila.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Baldwin, T. T., & Ford, J. K. (1988). Transfer of training: A review and directions for future research. Personnel Psychology, 41(1), 63–105. https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.1988.tb00632.x DOI: https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.1988.tb00632.x

Baldwin, T. T., Ford, J. K., & Blume, B. D. (2017). The state of transfer of training research: Moving toward more consumer-centric inquiry. Human Resource Development Quarterly, 28(1), 17–28. https://doi.org/10.1002/hrdq.21278 DOI: https://doi.org/10.1002/hrdq.21278

Blume, B. D., Ford, J. K., Baldwin, T. T., & Huang, J. L. (2010). Transfer of training: A meta-analytic review. Journal of Management, 36(4), 1065–1105. https://doi.org/10.1177/0149206309352880 DOI: https://doi.org/10.1177/0149206309352880

Blume, B. D., Ford, J. K., Surface, E. A., & Olenick, J. (2019). A dynamic model of training transfer. Human Resource Management Review, 29(2), 270–283. https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2017.11.004 DOI: https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2017.11.004

Brion, C. (2018). Keeping the learning going: Using mobile technology to enhance learning transfer. Educational Research for Policy and Practice (ERPP), 18(3), 225–240. http://doi.org/10.1007/s10671-018-09243-0 DOI: https://doi.org/10.1007/s10671-018-09243-0

Brion, C. (2021). Culture: The link to learning transfer. Adult Learning. https://doi.org/­10.1177/10451595211007926 DOI: https://doi.org/10.1177/10451595211007926

Broad, M. L. (1997). Transferring learning to the workplace: Seventeen case studies from the real world of training. American Society for Training and Development.

Broad, M. L., & Newstrom, J. W. (1992). Transfer of training: Action-packed strategies to ensure high payoff from training investments. Da Capo Press.

Burke, L. A., & Hutchins, H. M. (2007). Training transfer: An integrative literature review. Human Resource Development Review, 6(3), 263–296. https://doi.org/10.1177/1534484307303035 DOI: https://doi.org/10.1177/1534484307303035

Burke, L. A., & Hutchins, H. M. (2008). A study of best practices in training transfer and proposed model of transfer. Human Resource Development Quarterly, 19(2), 107–128. https://doi.org/10.1002/hrdq.1230 DOI: https://doi.org/10.1002/hrdq.1230

Caffarella, R. S., & Daffron, S. R. (2013). Planning programs for adult learners: A practical guide. John Wiley & Sons.

Choi, M., & Roulston, K. (2015). Learning transfer in practice: A qualitative study of medical professionals’ perspectives. Human Resource Development Quarterly, 26(3), 249–273. https://doi.org/10.1002/hrdq.21209 DOI: https://doi.org/10.1002/hrdq.21209

Closson, R. B. (2013). Racial and cultural factors and learning transfer. New Directions for Adult and Continuing Education, 137, 61–69. https://doi.org/10.1002/ace.20045 DOI: https://doi.org/10.1002/ace.20045

Creswell, J. W. (2013). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions. Sage Publications.

Facteau, J. D., Dobbins, G. H., Russell, J. E., Ladd, R. T., & Kudisch, J. D. (1995). The influence of general perceptions of the training environment on pretraining motivation and perceived training transfer. Journal of management, 21(1), 1–25. https://doi.org/10.1016/0149-2063(95)90031-4 DOI: https://doi.org/10.1177/014920639502100101

Ford, J. K. (2020). Learning in Organizations: An Evidence-Based Approach. Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9780429260018

Ford, J. K., Baldwin, T. T., & Prasad, J. (2018). Transfer of training: The known and the unknown. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 5, 201–225. https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-032117-104443 DOI: https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-032117-104443

Ford, J. K., Yelon, S. L., & Billington, A. Q. (2011). How much is transferred from training to the job? The 10% delusion as a catalyst for thinking about transfer. Performance Improvement Quarterly, 24(2), 7–24. https://doi.org/10.1002/piq.20108 DOI: https://doi.org/10.1002/piq.20108

Gil, A. J., García-Alcaraz, J. L., & Mataveli, M. (2021). The effect of learning culture on training transfer: empirical evidence in Spanish teachers. The International Journal of Human Resource Management, 32(5), 1038–1061. https://doi.org/10.1080/09585192.2018.1505763 DOI: https://doi.org/10.1080/09585192.2018.1505763

Grossman, R., & Salas, E. (2011). The transfer of training: What really matters. International Journal of Training and Development, 15(2), 103–120. https://doi.org/10.1111/j.1468-2419.2011.00373.x DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-2419.2011.00373.x

Hofstede, G. (2011). Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context. Online Readings in Psychology and Culture, 2(1), 1–26. https://doi.org/10.9707/2307-0919.1014 DOI: https://doi.org/10.9707/2307-0919.1014

Holton III, E. F., Bates, R. A., & Ruona, W. E. (2000). Development of a generalized learning transfer system inventory. Human Resource Development Quarterly, 11(4), 333–360. https://doi.org/10.1002/1532-1096(200024)11:4<333::AID-HRDQ2>3.0.CO;2-P DOI: https://doi.org/10.1002/1532-1096(200024)11:4<333::AID-HRDQ2>3.0.CO;2-P

Hughes, A. M., Zajac, S., Spencer, J. M., & Salas, E. (2018). A checklist for facilitating training transfer in organizations. International Journal of Training and Development, 22(4), 334–345. https://doi.org/10.1111/ijtd.12141 DOI: https://doi.org/10.1111/ijtd.12141

Knowles, M. (1980). My farewell address . . . Andragogy--No panacea, no ideology. Training and Development Journal, 34(8), 48–50.

Lindsey, R. B., Nuri Robins, K., Terrell, R. D., & Lindsey, D. B. (2018). Cultural Proficiency: A Manual for School Leaders (4th ed.). Corwin.

Mero-Jaffe, I. (2011). ‘Is that what I said?’ Interview transcript approval by participants: An aspect of ethics in qualitative research. International Journal of Qualitative Methods,10(3), 231–247. https://doi.org/10.1177/160940691101000304 DOI: https://doi.org/10.1177/160940691101000304

Mezirow, J. (2000). Learning as transformation: Critical perspectives on a theory in progress. Jossey-Bass Publishers.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Sage Publications.

Patton, M. Q. (2002). Two decades of developments in qualitative inquiry: A personal, experiential perspective. Qualitative Social Work, 1(3), 261–283. https://doi.org/10.1177/1473325002001003636 DOI: https://doi.org/10.1177/1473325002001003636

Rahyuda, A., Syed, J., & Soltani, E. (2014). The role of relapse prevention and goal setting in training transfer enhancement. Human Resource Development Review, 13(4), 413–436. https://doi.org/10.1177/1534484314533337 DOI: https://doi.org/10.1177/1534484314533337

Raver, J., & Van Dyne, L. (2017). Developing cultural intelligence. In K. Brown (Ed.), The Cambridge handbook of workplace training and employee development (pp. 407–440). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781316091067.020 DOI: https://doi.org/10.1017/9781316091067.020

Rodgers, B. (2008). Audit trail. In L. Given (Ed.), The Sage encyclopedia of qualitative research methods (Vol. 1, pp. 43–44). Sage Publications. http://dx.doi.org/10.4135/9781412963909.n25 DOI: https://doi.org/10.4135/9781412963909.n25

Saks, A. M., & Belcourt, M. (2006). An investigation of training activities and transfer of training in organizations. Human Resource Management, 45(4), 629–648. https://doi.org/10.1002/hrm.20135 DOI: https://doi.org/10.1002/hrm.20135

Saldaña, J. (2009). The coding manual for qualitative researchers. Sage Publications.

Sarkar-Barney, S. (2004). The role of national culture in enhancing training effectiveness: A framework. In M. Kaplan (Ed.), Cultural ergonomics: Advances in human performance and cognitive engineering research (pp.183–213). Emerald Group Publishing Limited. https://doi.org/10.1016/S1479-3601(03)04006-2 DOI: https://doi.org/10.1016/S1479-3601(03)04006-2

Silver, D. (2000). Songs and storytelling: Bringing health messages to life in Uganda. Education for Health, 14(1), 51–60. https://doi.org/10.1080/13576280010015362 DOI: https://doi.org/10.1080/13576280010015362

Speck, M., & Knipe, C. (2005). Why can’t we get it right? Professional development in our schools. Corwin.

Statista. (2020). Total training expenditures in the United States from 2012-2020. https://www.statista.com/statistics/788521/training-expenditures-united-states/

Wang, L., & Wentling, T. L. (2001). The relationship between distance coaching and the transfer of training. Proceedings from the Academy of Human Resource Development Conference.

Wolcott, H. F. (1994). Transforming qualitative data: Description, analysis, and interpretation. Sage Publications.

Yang, B., Wang, Y., & Drewry, A. W. (2009). Does it matter where to conduct training? Accounting for cultural factors. Human Resource Management Review, 19(4), 324–333. https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2009.03.002 DOI: https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2009.03.002

Yelon, S. L., Ford, J. K., & Golden, S. (2013). Transfer over time: Stories about transfer years after training. Performance Improvement Quarterly, 25(4), 43–66. https://doi.org/10.1002/piq.21131 DOI: https://doi.org/10.1002/piq.21131

Yin, R. K. (2014). Case study research: Design and methods (5th ed.). Sage Publications.

Objavljeno

27. 07. 2021 — posodobljeno 14. 04. 2022

Kako citirati

Vpliv kulture na prenos znanja v Burkini Faso in Gani. (2022). Andragoška Spoznanja, 28(1), 95-115. https://doi.org/10.4312/as/9990

Podobni članki

1-10 od 536

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.