[1]
2015. Vpliv izobrazbe in spretnosti starejših na individualno in družbeno blaginjo. Andragoška spoznanja. 21, 2 (Jul. 2015), 9–27. DOI:https://doi.org/10.4312/as.21.2.9-27.