[1]
Muršak, J. in Radovan, M. 2015. Vpliv neformalnega izobraževanja na razvoj spretnosti in kompetenc. Andragoška spoznanja. 21, 2 (jul. 2015), 47–64. DOI:https://doi.org/10.4312/as.21.2.47-64.