[1]
2012. Vloga mentorja v izobraževanju starejših odraslih in razvoj mentorskega odnosa. Andragoška spoznanja. 18, 2 (May 2012), 43–53. DOI:https://doi.org/10.4312/as.18.2.43-53.