[1]
Mikulec, B. 2015. Potrjevanje neformalnega izobraževanja in priložnostnega učenja z evropske perspektive – povezovanje postopkov potrjevanja z nacionalnim ogrodjem kvalifikacij. Andragoška spoznanja. 21, 4 (dec. 2015), 7–19. DOI:https://doi.org/10.4312/as.21.4.7-19.