[1]
2005. Na poti do spodbudnega v študijskega okolja. 0 ločenosti in prežemanju akademske in bivalne sfere v univerzitetnih središčih. Andragoška spoznanja. 11, 4 (Dec. 2005), 31–46. DOI:https://doi.org/10.4312/as.11.4.31-46.