[1]
Jelenc, Z. 2004. Več pozornosti našemu strokovnemu izrazju. Pravilna raba izrazoslovja krepi stroko. Andragoška spoznanja. 10, 4 (dec. 2004), 40–49. DOI:https://doi.org/10.4312/as.10.4.40-49.