(1)
Findeisen, D. O Povezljivosti Elementov različnih načinov učenja, Metod in Znanja. AS 2013, 19, 90-95.