(1)
Ličen, N.; Šeliga, A. Profesionalni Razvoj izobraževalcev. AS 2007, 13, 21-36.