(1)
Ograjšek, S.; Balažic, N.; Mithans, M. Učiteljevo Pridobivanje Znanja V Kontekstu poučevanja Nadarjenih učencev. AS 2022, 28, 117-132.