(1)
Skubic, M.; Stanek Zidarič, T. Virtualna Priprava Na Porod in starševstvo: Pilotna študija. AS 2022, 28, 57-71.