(1)
Mijoč, N. Projektna Metoda V izobraževanju. AS 2007, 13, 19-25.