(1)
Krajnc, A. Medosebno Komuniciranje in Kontaktna Kultura. AS 1995, 1, 64.