(1)
Medosebno Komuniciranje in Kontaktna Kultura. as 1995, 1 (1-2), 64. https://doi.org/10.4312/as.1.1-2.64.