(1)
Findeisen, D. Delavnica Za moške in ženske Ali S Tresorjem Do Poslovne Prosvetljenosti. AS 1995, 1, 65.