(1)
Delavnica Za moške in ženske Ali S Tresorjem Do Poslovne Prosvetljenosti. as 1995, 1 (1-2), 65. https://doi.org/10.4312/as.1.1-2.65.