(1)
Mirčeva, J.; Radovan, M. Dejavniki vključenosti Aktivne Populacije V Programe Formalnega in Neformalnega izobraževanja. AS 2015, 20, 13-22.