(1)
Findeisen, D. Sociokulturna Animacija V bolnišnici in Pravica Do Kulture. AS 2015, 20, 77-83.