(1)
Vpliv Izobrazbe in Spretnosti starejših Na Individualno in družbeno Blaginjo. as 2015, 21 (2), 9-27. https://doi.org/10.4312/as.21.2.9-27.