(1)
Muršak, J.; Radovan, M. Vpliv Neformalnega izobraževanja Na Razvoj Spretnosti in Kompetenc. AS 2015, 21, 47-64.