(1)
Mijoč, N.; Mistral, L. Dogovor O V samoizobraževanju - Dogovor O samoizobraževanju, Osebni učni načrt, učni Dogovor Ali učna Pogodba?. AS 2006, 12, 38-48.