(1)
Dogovor O V samoizobraževanju - Dogovor O samoizobraževanju, Osebni učni načrt, učni Dogovor Ali učna Pogodba?. as 2006, 12 (1), 38-48. https://doi.org/10.4312/as.12.1.38-48.