(1)
Ivanuša Bezjak, M. Evalvacija didaktične Izvedbe Predmeta Poslovodenje. AS 2006, 12, 61-65.