(1)
Horvat, M. Bralne Navade staršev in Vzpodbujanje Otrok Pri Branju. AS 2006, 12, 41-49.