(1)
Jelenc, Z. Več Pozornosti V našemu Strokovnemu Izrazju. AS 2006, 12, 76-79.