(1)
Krajnc, A. Kdo Naj odloča O Tem, česa Naj Se Ljudje učijo?. AS 1995, 1, 3.