(1)
Jelenc Krašovec, S. lzobraževanje žensk in težave, S Katerimi Se srečujejo. AS 1995, 1, 15-18.